Under Krisberedskapsveckan lyser Kaknästornet gult och blått

Kaknästornet lyser gult och blått under krisberedskapsveckan den 11-17 maj. Detta för att hylla alla som är med och aktivt bidrar till att hantera den kris Sverige just nu går igenom.

Säkrare videokonferenslösning med Teracom och Tutus data

Teracom och Tutus Data erbjuder en säkrare videkonferenslösning för att bidra till samhällsviktiga aktörers förmåga under pågående pandemi

Koncernchefen har ordet

Ett år av samhällsviktig utveckling

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle.