Kommunikationssamhällets utveckling

Vd Åsa Sundberg ger sin syn på kommunikationssamhällets utveckling och utmaningar

Fungerande transport och drivmedelsförsörjning – samhällets bas i kris och krig

“The only thing that ever really frightened me during the war was the U-boat peril.” Så beskrev Winston Churchill hotet om en blockad från tyskarnas ubåtar under andra världskriget. Även om mycket har...

Frivilliga möjliggör säker kommunikation och snabba insatser

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, lyder ett gammalt ordspråk. Detta gäller även för samhällets motståndskraft.

Har du kontanter hemma?

De senaste månaderna har jag skrivit om Sveriges beredskap inför en situation där samhällsviktiga verksamheter slås ut. Däremot diskuteras sällan hur vi ska förbereda oss för byteshandel när samhällsr...

Samarbete med näringslivet - nyckeln till stärkt beredskap och krishantering

Hybridkrigföring, fake news, cyberattacker, sabotage av vitala samhällsfunktioner, påverkanskampanjer och terrorhot. Idag kan hot (och attacker) komma från flera olika håll och angripa samhällsviktiga...

Teracom – nyckelroll i totalförsvaret

”Teracom har en nyckelroll i totalförsvaret för att säkerställa statens grundläggande förmåga till kommunikation.” Orden är från Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, i samband med et...

Frivilliga är med och bär upp det civila försvaret

Att försvara ett land mot yttre hot kräver samtidigt en professionell kärna och ett folkligt djup. Vi behöver både militärt försvar och civilt försvar, och vi behöver både yrkeskunnande och frivilliga...

Ny styrelseordförande i Teracom Group AB

Vid ordinarie bolagsstämma den 23 april valdes Eva Gidlöf till ny styrelseordförande för Teracom Group AB. Samtidigt valdes Försvarsmaktens CIO, generalmajor Fredrik Robertsson, in i styrelsen.

Teracom lämnar KO-marknaden

Teracom säljer samtliga kundavtal inom området kommunikationsoperatörstjänster till Zitius, ett bolag helägt av Telia, och lämnar därmed KO-marknaden under andra hälften av 2018.

Delårsrapport januari-mars 2018

Ljusglimtar och oro under årets första kvartal

E-hälsa som del av en förbättrad blåljuskommunikation

Digitaliseringen förändrar våra liv på alla områden. Detta är ett av de viktigaste skälen till att Teracom länge verkat för att blåljuspersonal ska få ett nytt och bättre kommunikationssystem.

Seminarium om säker kommunikation och hybridkrig

Asymmetriska attacker och hybridkrigföring är reella och pågående hot mot viktiga svenska institutioner, och i förlängningen ett hot mot vår självständighet och demokrati.

7 april - dagen som förändrade allt

Hur skyddar vi vårt samhälle? Det är en viktig fråga, som lär diskuteras häftigt den kommande veckan.

Energi- och elförsörjningen

Jag har på senaste tiden skrivit om hur vi stärker vår beredskap inför kris och krig, och nu har turen kommit till hur situationen ser ut för energi- och elförsörjningen i Sverige.

Årsredovisning 2017

I årsredovisningen 2017 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

Teracom- vill bli utmanade av sina traineer!

Teracoms nystartade traineeprogram för ingenjörer kickade igång i september förra året med Rasmus Ekman och Kristoffer Winberg, vilka valts ut bland mer än 100 sökande.

Hybridkrigföring

Hur kan vi se till att maximera vår trygghet, och vår förmåga till respons mot hot mot vårt samhälle?

Back to basics med Hesa Fredrik

Sju sekunders kraftigt tutande, 14 sekunders tystnad. Varje gång hoppar man till lite grann innan man hunnit kolla klockan och almanackan, ja just det, det är ju VMA eller Hesa Fredrik

Förutsättningar för livsmedelsförsörjning vid kris

Från att ha varit ett perifert särintresse för redan frälsta har totalförsvaret blivit en angelägenhet för alla.

Nytt torn ersätter det gamla på Olympiafältet

Under sommaren startade bygget av Teracoms nya torn på Olympiafältet i Helsingborg. Ett nytt tv- och radiotorn började byggas för att byta ut det gamla som står alldeles i närheten.

Bokslutskommuniké Q4

Ett år med ökat fokus Under året har Teracom Group arbetat med att renodla koncernens verksamhet.

När tv-siffrorna når olympiska höjder

OS-grenar har kommit och gått, men tv har länge varit en central del av sportevenemanget. Via Teracoms sändarstationer och marknät sänds signalen ut till hela Sveriges befolkning. Mhz tar en närmre ti...

Samtal om framtidens säkra blåljuskommunikation

I samtalet medverkar Katarina Tracz, säkerhetspolitisk analytiker och debattör, Marshall Memorial Fellow vid the German Marshall Fund och chef tankesmedjan Frivärld Folke K Larsson, huvudsekreterare ...

Året var 1992

Vi kastar dig tillbaka till 1992 – året då Teracom grundades. Telefonen hade precis blivit mobil, public service hade fått sällskap i marknätet och World wide web var något alldeles nytt.

Senaste numret av Mhz

Nytt nummer Mhz. Håll dig uppdaterad om det senaste i branschen, läs om uttalande från kända branschprofiler och om hur våra kunder använder våra produkter.

Tillträdesrutin – Information till kunder och entreprenörer

Teracom har skärpt regelverket för tillträde till våra anläggningar.

Karriär

En nyckel till vår framgång har varit att vi rekryterat hängivna personer som delat vår vision. Du blir således delaktig i ett team som brinner för att förverkliga framtidens kommunikation.

Teracom deltar i försvarsövningen Aurora 17

Torsdagen den 21 september klockan 06:51 ringer pressjourtelefonen: ”Detta är övning Aurora 2017. Det här är från Network operation center. Masten i Vedyxa utanför Uppsala har brutits av. Avbrott för ...

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Kaknästornet blir en regnbåge igen

Kaknästornet invigdes 1967 och har sedan dess varit en symbol för radio och tv i Sverige. Sedan november 2013 har tornet kunnat lysas upp under mörka kvällar och nätter och under event som Pride.

Ny elsäkerhetslag ställer nya krav

Från 1 juli 2017 gäller nya regler för elsäkerhet. Dessa påverkar även företag som köper elinstallationstjänster.

Teracom tecknar avtal med Internet of Things Sweden AB

Teracom AB blir mast- och siteleverantör till Internet of Things Sweden AB (IoT SWEDEN AB).

Stadsnätet Kramfors Mediateknik AB och Teracom i samarbete kring uppmärksammad teknik för bredbandsutbyggnad i Kramfors kommun

Kramfors Mediateknik AB påbörjar ett större samarbete med Teracom kring ny teknik för luftburet bredband, Air2fibre, med målet att leverera bredband till ett större antal hushåll i Kramfors.

Allt om sabotaget på Häglaredsmasten

Ny sajt där vi samlat allt kring sabotaget på Häglaredsmasten i Borås.

Ett svenskt samhällsnät

Allt från räddningsinsatser till allas rätt till lika utbildning ställer allt högre krav på kommunikationslösningar. Hur ska ett samhällsnät utformas för att kunna bemöta dessa nya krav och behov?

Vad är en spof?

Spof betyder ”single point of failure” och avser den svagaste länken i ett givet system. Läs om hur du får koll på dina spofar och hur du kan skydda dig från dem.

Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Media Gateway är mediemarknadens största knutpunkt

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

Livsviktiga förbindelser

Säkerheten stod högst upp på kravlistan när Landstinget i Värmland skulle upphandla den sekundära förbindelsen mellan sjukhusen i länet.

Framtidens radiolänk

I en allt mer komplex värld av elektronisk kommunikation har intresset för radiolänk ökat.

En helhetsleverantör eller många små?

Lönar det sig att analysera marknaden för att hitta de billigaste eller bästa underleverantörerna? Eller finns det fördelar med att låta en beprövad aktör ta ett helhetsansvar?

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?