Utökad täckning för Rakelnätet

Teracom övervakar, felsöker och åtgärdar radiostörningar i Rakelnätet på uppdrag av MSB och kan erbjuda utökad täckning för befintliga användare av Rakel.

Teracom sköter idag all administration och support av Rakelnätet på uppdrag av MSB. Det är vi som bemannar Rakel kundstöd och tar emot felanmälningar och beställningar, övervakar, felsöker och åtgärdar fel i nätet, aktiverar och avaktiverar Rakelmobiler och besvarar frågor om abonnemang och fakturor.

Teracoms personal är med andra ord väl förtrogna med Rakelnätets täckning, vita fläckar och vilka frekvenser som är lämpliga att använda för att förbättra täckningen på platser där täckningen från Rakelnätet inte är tillräcklig. Exempel på sådana platser är verksamhetsställen inomhus, gallerior, ambulansintag, brandstationer, skyddsplatser och dylikt.

Utökad täckning av Rakelnätet

Med denna bakgrund kan vi erbjuda dig utökad täckning av Rakelnätet där vi tar hand om delar eller ditt kompletta behov av repeaterlösning:

  • Planering av radionätet inkl. frekvensansökan till MSB
  • Projektering, installation och driftsättning av repeatersystem för Rakel
  • All kanalisation och kabelförläggning samt funktionsprov
  • Ser till att installationerna fungerar tillsammans med det befintliga Rakelnätet och garanterar att det inte uppstår störningar
  • Överlämning av systemet innehållande komplett dokumentation bestående av uppställningsritningar, ingående utrustningar och underhållsanvisningar 
  • Drift (övervakning, avhjälpande och förebyggande underhåll) av det installerade systemet
  • Vår personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet.