Anslutning till Rakelnätet

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel att etablera en säker anslutning till Rakelnätet via vårt eget kommunikationsnät.

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya användare som vill komma igång med Rakel att planera kommunikation och starta upp tjänsten. Som Tjänsteleverantör har Teracom rätt att köpa in utrustning och använda Rakel genom en så kallad tjänsteleverantörslicens. Licensen innebär en möjlighet att ge olika former av stöd till användarorganisationerna och tillåter inte att få tillgång till användarinformation som delas i Rakel.

Vi hjälper dig att enkelt och säkert ansluta till Rakelnätet

Teracom äger och driftar ett rikstäckande kommunikationsnät (WAN/LAN) och har egna datacenter med reservkraft och säkra anslutningar. Vi kan hjälpa dig att etablera en anslutning till Rakelnätet:

  • Planering av din Rakelkommunikation, inkl. hjälp med ansökan till MSB och Rakel kundstöd
  • Etablering av förbindelser (Ethernet Connect eller IP/VPN) från ditt verksamhetsställe till ett Säkerhetsskåp placerad i Teracoms säkra Datacenter. Du som kund använder en delad resurs och slipper att ta hela investeringen själv.
  • Du får en säker förbindelse in till Rakelnätet som kan anslutas till din ordinarie IT-miljö. Förbindelsen är förberedd för kommande IP-fiering av Rakel.
  • Teracom sköter övervakning, förebyggande och avhjälpande underhåll på hela förbindelse
  • Teracoms personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet

Mer om Rakelnätet

Rakel används av fler än 500 organisationer (60 000 abonnemang) där de till antalet största användarna är Polisen, Kriminalvården och Tullverket. Användare finns även inom organisationer såsom Sjukvård och Landsting, Länsstyrelser, olika Myndigheter och aktörer som är del av Sveriges Totalförsvar. Rakelnätet har ca 2000 basstationer placerade över hela Sverige och täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.