Tjänsteleverantör för Rakelnätet

Det är en självklarhet att dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som de ska. Tack vare vår långa erfarenhet av att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi erbjuda en rad olika tjänster för Rakel för att uppnå hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Anslutning till Rakelnätet

Teracom sköter driften av Rakel på uppdrag av MSB och kan erbjuda anslutning till Rakelnätet via vårt egna säkra kommunikationsnät.

Utökad täckning för Rakelnätet

På en del publika platser där täckningen från ytnätet inte är tillräcklig, kan vi hjälpa till med att få utökad täckning för Rakelnätet

Rakelsupport

Teracom bemannar Rakel kundstöd på uppdrag av MSB och kan erbjuda support till nya och befintliga användare av Rakel.