Tjänsteleverantör för Rakelnätet

Det är en självklarhet att dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som de ska. Tack vare vår långa erfarenhet av att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi erbjuda en rad olika tjänster för Rakel för att uppnå hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Anslutning till Rakelnätet

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel att etablera en säker anslutning till Rakelnätet via vårt eget kommunikationsnät.

Utökad täckning för Rakelnätet

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel att lösa problem med dålig täckning.

Rakelsupport

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel administrativ support.