Teleport

Gate to the sky

Behöver du skicka eller ta hem program, produktioner eller annat material. Vi har lösningen som gör din vardag enklare. Våra Teleports kopplar upp mot världen och tillhandahåller nationella och internationella förbindelser.

Våra tre siter är belägna i Malmö och Stockholm/Kaknäs i Sverige och Holstebro i Danmark. Vi erbjuder nedlänk och upplänk till satellit, både fasta, tillfälliga och turnaround-tjänster. Vi kan via våra Teleports erbjuda geografisk redundans och medietransport mellan platserna. Vi erbjuder även inplacering av kundutrustningar samt underhåll och felavhjälpning av densamma.

Störst i Norden

Teracom Teleports är störst i Norden. Idag har vi över 600 kanaler tillgängliga hos oss, med möjlighet att nå ytterligare tusentals kanaler. Vi är knutpunkten för programbolag och operatörer i Norden.

Strategiskt placerade

Våra Teleports är strategiskt belägna siter med ett stort antal redundanta transmissionsförbindelser. Det är enkelt att ta sig dit, både digitalt och fysiskt. Vi erbjuder inplacering av er utrustning, med möjlighet till eget avgränsat område. För att er utrustning ska fungera felfritt erbjuder vi kraft, reservkraft, avbrottsfri kraft, kyla, övervakning, underhåll och felavhjälpning.

Våra experter hjälper dig

Vi vet att det är viktigt för er att det alltid fungerar. Kompetent personal kommer tillsammans
med er att ta fram den mest robusta, fl exibla och säkra lösningen som passar er och era kunder.Vi har erfaren personal på plats. Övervakning och kontroll sker
24/7/365 via vår NOC antingen i Stockholm eller Köpenhamn.

Teracom

Teracom är en oberoende aktör och har varit verksam inom Teleport sedan 1994. Vi har
arbetat med broadcasting i över 90 år och samlat på oss stor kompetens och erfarenhet.
Vi har verksamheter i både Danmark och Sverige.

Vi erbjuder även:

  • Inplaceringar – enskilda utrustningar, playout etc.
  • Service – drift och övervakning av kundägd utrustning.
  • Media Transport – internationella och nationella anslutningar till våra
  • Teleports och noder.
  • Media Gateway – säker överlämning av programkanaler mellan operatörer och programbolag.

Ladda här ner produktblad om Teleport

Media Gateway är mediemarknadens största knutpunkt

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

MediaTransport en Flexibel och kostnadseffektiv mediaöverföring

Med MediaTransport kan vi erbjuda kopplingar, tillfälliga och fasta överföringar över fiber och satellit, såväl nationellt som internationellt.

Kaknäs – The one stop shop

När Olof Palme invigde Kaknästornet 1967 var byggnaden dimensionerad för en ensam, analog, svartvit kanal. Idag är Kaknäs en one-stop shop för alla som vill sända tv och nå ut med sina program.