Servicetjänster

Många av våra kunder som använder sig av vår rikstäckande infrastruktur har tuffa krav på tillgänglighet och säkerhet.

Servicepersonal i hela Sverige

2015-04-09

Kraven på tillgänglighet och leveranssäkerhet ligger i vårt dna. Vår serviceorganisation är därför utplacerade i hela landet för att snabbt vara på plats om något händer.

Service

2015-04-09

Toleransen för avbrott är i det närmaste obefintlig och det är det som idag sätter kravnivån för medieföretag, mobiloperatörer och myndigheter.

Underhåll för att allt alltid ska fungera

2015-04-09

Det är viktigt att kommunikationsnäten fungerar effektivt och felfritt. Därför erbjuder vi tjänsten Förebyggande och avhjälpande underhåll.

Övervakning NOC 24 365

2015-04-09

Vi övervakar allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät via vår Network Operation Central (NOC). Du får en övervakning av världsklass och du behöver inte göra egna investeringar.

Tekniska mätningar PIM,TEMS och RF

2015-07-01

Vi kan hjälpa till med att utföra direkta mätningar, bistå med analys av mätdata, ge förslag på åtgärder samt se till att dessa genomförs. Allt för att kvalitetssäkra din tjänst gentemot dina kunder.

Installation och Driftsättning

2015-07-01

En marknad som kräver allt högre kapacitet och driftstabilitet ställer också högre krav på dagens kommunikationsnät. Vi erbjuder Installation och Driftsättning med kvalitetssäkring.