Säkra nät

Det är en självklarhet att dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som de ska. Tack vare vår långa erfarenhet av att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi erbjuda en rad olika tjänster för Rakel för att uppnå hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Rakel Kundstöd

Teracom driftar, underhåller och tillhandahåller kundstöd för det svenska kommunikationsnätet Rakel sedan 1 april 2015.

Beredskap

Teracom ingår i Sveriges Totalförsvar och vid allvarliga kriser i samhället har Teracom uppgiften att säkerställa att information når fram så att skadeverkningarna minimeras. Detta gör vi genom att vi...

Säker förbindelse (E2E)

Säker förbindelse (E2E) är en unik produkt som är helt frånskild alla andra operatörer och nät i Sverige.

Dags att modernisera er anslutning till Rakel?

Teracom är väl förtrogna med Rakelnätet och kan hjälpa nya och befintliga användare att ansluta sig till Rakel.

Utökad täckning för Rakelnätet

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel att lösa problem med dålig täckning.