Rakel kundstöd

Teracom kan som Tjänsteleverantör för Rakel erbjuda stöd för användarorganisationerna, som till exempel administrativ support.

Som Tjänsteleverantör har Teracom rätt att ge olika former av stöd till användarorganisationerna, som exempel göra en beställning av abonnemang och säkerhetsskåp, sätta upp talgrupper samt ge drift och service på installerade system.

Teracoms personal är väl förtrogna med Rakellösningar och de olika supportbehov som finns. Med denna bakgrund kan vi erbjuda olika typer av support till dig som är ny eller befintlig Rakelanvändare.

Support till Rakelanvändare:

  • Komma-igång-support till nya Rakelanvändare
  • Planera er kommunikation och ansöka om Rakellicens
  • Abonnemangshantering och -administration
  • Planera och öva krisberedskap
  • Tekniska mätningar och projektering
  • Installation, integration och driftsättning av interna IT-system som kommunicerar med Rakel
  • Övervakning och underhåll av interna IT-system som kommunicerar med Rakel


Vår personal är säkerhetsklassade och kan därmed befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör rikets säkerhet.