Occasional use satellite

All tv-produktion är beroende av att inspelat eller direktsänt material kan överföras från en inspelningsplats till en studio.

För produktioner där man eftersträvar en hög driftsäkerhet så används fiber eller satellit som överföringsmetod, eller en kombination av båda. Med Kaknästornet som knutpunkt så kan upp- och nedlänkstjänster levereras både till fast anslutna och tillfälliga kunder.

Tillfällig kapacitet över satellit

Arrangemang som sportevenemang och konserter som produceras på en annan plats än från en studiolokal kan vi via vår partner Mobile Links erbjuda tillfällig kapacitet över satellit, både upp- och nedlänk. Detta innebär att Mobile Links kan erbjuda kunder Teleport-tjänster såsom tillfälliga upp- och nedlänkningar via satellit och kopplingar via Kaknästornets router till olika mediabolag. Mobile Links ansvarar för bokning, övervakning under pågående uppdrag samt uppföljning.

Transmissionstjänster med parabolantenner upp till sex meter möjliggör leverans av mottagningstjänster via satellit med högsta möjliga tillförlitlighet.

Komplettera med Media Transport.

Media Transport är samlingsnamnet för överföringar som görs mellan anslutningar
i medianätet och/eller Teracoms Mediahub, Kaknästornet, som är Nordens största.

Med en anslutning till Teracoms Medianät kan du göra överföringar av media för
kontribution och distribution, både nationellt och internationellt. Vårt medianät är
Net Insight-baserat och har 100 % Quality of Service.

Läs mer om vår produkt Media Transport här.