Air2Fibre - mer om produkten

Air2Fibre är ett skalbar koncept för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, Teracoms eget radiolänkstamnät för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponenter för accessnät. Det lämpar sig för både mer otillgängliga områden och kluster av fastigheter. Air2Fibre ger tids- och kostnadsfördelar jämfört med annan bredbandsutbyggnad.

Ladda ner vår broschyr om Air2Fibre här

Intresseanmälan Air2Fibre

Hastighet och Prestanda

Air2Fibre levererar hastigheter från 100 Mbit/s till hushåll.
Räckvidden når från kortare sträckor till flera mil för länkhopp.

Air2Fibre-mottagare

Monteras på tak eller yttervägg på likartat sätt som en TV-antenn.
Installation ingår.

Vikt 0.72 kg
Diameter 260 mm
Bredd 153 mm
Strömförbrukning: 7 W
Latency: 8ms
Temperaturområde -40 till +55 C 

Fastighetsägare

Air2Fibre kopplar upp öar av fastigheter som är svåra att nå

• Bredband via fast antenn
• Hög kapacitet
• Betydligt lägre anslutningskostnad än fiber
• Installation året runt utan påverkan på väg/mark

• Bredband via fast antenn
Med kort eller lång-avstånds-luftlänk mellan dina fastigheter eller från en fibernod till enskild fastighet kan du leverera stabilt bredband utan att dra på dig dyra grävomkostnader.

• Hög kapacitet
Med mikrovågsbaserad radiolänk för längre sträckor nås hastigheter av upp till flera gigabit per sekund, vilket är väl lämpat för att ansluta tex en flerbostads-fastighet eller kontorshus. Korthoppande professionell radioutrustning för luftlänk som liknar WiFI når hastigheter runt 1 gigabit per sekund.

• Betydligt lägre anslutningskostnad än fiber
Då du slipper gräva långa sträckor och använder modern professionell trådlös teknik i kombination med Teracoms stora radiolänk- och fiberbaserade nät kan vi erbjuda bredband mer kostnadseffektivt – så du får pengar till annat. Priser beror på lokala förutsättningar.

Intresseanmälan Air2Fibre

 

Visa mer
Hushåll & företag

Air2Fibre är precis som det låter: bredband via luften.

  • Bredband via liten fast antenn från 100 megabit per sekund
  • Obegränsad datamängd
  • Ca 50 % lägre anslutningskostnad än fiber
  • Installation året runt utan påverkan på tomt och trädgård

• Bredband via liten fast antenn från 100 megabit per sekund.
Med en minimal installation på ditt hus får du ett kraftfullt och stabilt bredband.
Vi gör det enkelt för dig genom att erbjuda 100 megabit som är Sveriges vanligaste hastighet vid fast bredband. Det räcker väl till för ett mellanstort hushåll. 

• Obegränsad datamängd
Ett hushåll kräver ett rejält bredband utan tak för datamängd. Använd så mycket data du vill när det passar dig helt enkelt.

• Ca 50 % lägre anslutningskostnad än fiber
Då vi slipper gräva långa sträckor och använder modern professionell trådlös teknik för utomshusbruk i kombination med Teracoms stora radiolänk- och fiberbaserade nät i Sverige kan vi erbjuda bredband mer kostnadseffektivt – så du får pengar till annat. Priser beror på lokala förutsättningar, precis som fiberbredband och om du är anslutet till ett stadsnät som bygger med Air2Fibre eller ingår i en samfällighet/bredbandsförening/bynät.

 

Visa mer
Byanät

Air2Fibre - ett modernt bredbandsnät

• Bredband via liten fast antenn från 100 megabit per sekund
• Obegränsad datamängd
• Ca 50 % lägre anslutningskostnad än fiber
• Installation året runt utan påverkan på tomt och trädgård

Vad får föreningen?

Air2Fibre – ett modernt bredbandsnät
Föreningen får ett modernt bredbandsnät som är redo för dagens och morgondagens kommunikationstjänster till hemmet. Den trådlösa bredbandsutvecklingen har gått fort framåt de senaste åren och tillsammans med Teracoms rikstäckande fiber och radiolänknät är Air2Fibre möjligt att leverera - över hela Sverige.

Tjänster
Just nu erbjuder Air2Fibre 100Mbit/s. Snabbare tjänster kommer lanseras längre fram.
Föreningen kan välja på att gruppansluta föreningen för att erhålla bättre pris, eller ett individuellt beställningsförfarande.

Stabil leverantör
Teracom är en trygg och stabil leverantör med lång erfarenhet. Vi tänker långsiktigt och finns med er idag och i framtiden.

Smidig installation
Oavsett tid på året så genomför vi Air2Fibre installationer. Helt utan påverkan på mark/trädgård.

Halva kostnaden jämfört med fiber
Ca 50% lägre anslutningskostnad jämfört med en fiberinstallation.

Ett nät med flexibilitet och skalbarhet
Då inget krångligt grävprojekt behöver genomföras så kan nya medlemmar enkelt adderas till föreningens även efter att avtalet för den första installationen är genomförd. De medlemmar som vill ta beslut längre fram kan enkelt ansluta sig i ett senare skede via sin förening.

Marknadens modernaste bredbandsprojektering
Med hjälp av avancerade laserdata kan Teracom ta fram offertunderlag till just er förening inom ungefär en månad.

Intresseanmälan Air2Fibre

Frågor och Svar Air2Fibre

 

Visa mer
Stadsnät

Air2Fibre nyttjar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös överföring.

Teracoms äger ett radiolänkstamnät och disponerar ca: 900 master, i tillägg till detta har vi via samarbetsavtal med dom stora telekomoperatörerna åtkomst till ytterligare ca: 11 000 master runt omkring i Sverige. Detta ger oss mycket goda förutsättningar att med hjälp av tillståndspliktiga
(PTS) mikrovågslänkar nå långt ut till de områden som i dag inte har någon bredbandsuppkoppling. Lokalt bygger vi därefter ett trådlöst accessnät baserat på WiFi-standarden.

Vad får du som Stadsnät genom ett samarbete med Teracom kring Air2Fibre?
Stadsnätet tecknar ett ramavtal med Teracom i vilket affärsmodell och roller definieras, man aktiverar inga kostnader genom att teckna ramavtalet. Till ramavtalet kopplas ett avropsavtal per område, innehållande nätspecifika uppgifter/villkor.

Teracom levererar en managerad bredbandstjänst med QoS till Stadsnätet.
Initialt levereras en symetrisk 100 Mbit/s bredbandstjänst, men vi räknar med att inom en 6-12 månaders period kunna höja kapaciteten.
All trafik i nätet är krypterad och alla användare auktoriseras.

Air2Fibre-tjänsten kan integreras mot Stadsnätets befintliga verksamhet oavsett om man har en extern KO eller själv agerar KO i Stadsnätet.

Tjänsten är uppbyggd på ett sådant sätt att Stadsnätet skall kunna återanvända alla sina processer och rutiner. Teracom kan även leverera CPE/Tjänstefördelare om inte Stadsnätet vill använda sin befintliga CPE/Tjänstefördelare till slutkunder i det trådlösa accessnätet.
Air2Fibre-tjänsten går att bygga året runt och är såväl snabb att etablera som ekonomiskt fördelaktig jämfört med att gräva och anlägga ett fibernät, där man även måste ta hänsyn till årstid för genomförande.

Vilka tjänster ingår?
Bredbandstjänsten som vi erbjuder idag är en Managerad 100Mbit/s (ner) 100Mbit/s (upp).
Slutkunden väljer ISP-tjänster ur det utbud och på de villkor som Stadsnätet erbjuder.
Alternativt kan Teracom erbjuda en ”vertikal” lösning med en gruppanslutning mot en ISP.

Teracom levererar erforderlig transmission fram till det aktuella området med hjälp av mikrovågslänkar med Gbit/s kapacitet och bygger ett lokalt accessnät bestående av WiFi sändenheter ( BSU ) och slutkundsmottagare ( CAP ) till alla som abonnerar på en tjänst.
Från CAP dras en Cat 6 kabel in till ett bredbandsuttag ( TP-uttag ).

Teracom levererar också alla NOC-tjänster inklusive servicedirigering.
Om så önskas kan vi även erbjuda service för det lokala accessnätet.
Övervakning av det lokala accessnätet sker i Teracom NOC men vi ger också via en webverktyg Stadsnätet tillgång till samma övervakningsverktyg som Teracom använder för sin övervakning.

Prisindikation
Teracom gör först en analys av de områden ni önskar och upprättar en prisindikation för ett Air2Fibre-nät.
Om Stadsnätet vill gå vidare så upprättas en nätdesign som verifieras på plats.
Vid ett sådant arbete debiteras en schablon kostnad som räknas av vid en beställning.

Frågor och svar:

Vad är kostnaden för att bygga ett AirFibre nät?
Precis som när man projekterar fibernät och andra telekommunikationsnät så är svaret att det beror på förutsättningarna i det aktuella området. Airfibre är dock mer kostnadseffektivt jämfört med andra bredbandstekniker som kräver fast installation eller grävning/schaktning.

Hur lång tid tar installationen?
Installationstiden ligger normalt på ca 10-12 veckor från påskrivet avtal. Exakt leveransplan läggs upp med Teracoms projektledare och kund i samband med uppstartsmöte.

Vilken utrustning behöver installeras i området och i huset?
Förutom den utrustning vi placerar i en närbelägen mast eller hög byggnad i form av radiolänk/fiber och/eller kraftfulla Wifi-länkar behöver varje hushåll en mindre mottagare, sk CAP (Customer Access Point), se bild nedan. Placering av CAP avgörs av Teracom beroende på fri sikt mot relevant mast.

Hur lång kabeldragning ingår i huset?
10 meter kabeldragning ingår som standard. Då olika hushåll har olika behov erbjuder Teracom standardinstallation i ett lämpligt utrymme i fastigheten. Därutöver kan varje hushåll köpa till ytterligare kabeldragning separat. Fråga din säljrepresentant för ditt område om du är osäker.

Vilken router fungerar med Air2Fibre?
Som hushåll kan man välja en standard-router från öppna marknaden då Air2fibre avlevereras i ett standard bredbandsuttag (TP) i fastigheten, precis som en FiberLAN-anslutning. CAP-antennen på väggen eller taket används för bredbandsaccess. För ytterligare spridning av trådlös WiFi signal i hemmet behövs en egen införskaffad standard-router.

Vilken är den snabbaste hastighet man kan köpa idag?
För tillfället säljer vi hastigheter eller produkter om maximalt 100/100 Mbit/s, dvs 100 Mbit/s nedladdning och 100Mbit/s i uppladdning. Den normala genomsnittshastigheten ligger mellan 80 och 100 Mbps. I framtiden kommer dessa hastigheter att utökas uppåt.

Kan man söka ekonomiskt stöd hos Jordbruksverket för investeringen?
Stadsnät kan i de flesta län söka bidrag för själva infrastrukturen i bredbands-utbyggnad, tex master, passiv fiber etc under vissa förutsättningar och denna skall vara teknikneutral. Du kan få råd, stöd och hjälp från tex kommunens bredbandsamordnare/koordinator

Vem ansvarar för strömmatningen till all utrustning?
Hushållet själv är – som vid fiberinstallationer i hemmet – ansvarig att ström-mata TP-uttag som i detta fall i sin tur ström matar CAP-antenn för hushållet.

Intresseanmälan Air2Fibre

Visa mer

Presentation Air2Fibre för stadsnät

Jan Markgren, Teknisk Chef, Teracom AB, håller en presentation om Air2Fibre

Kontakta oss!

Teracom utnyttjar de senaste tekniksprången inom trådlös överföring för att förse hela Sverige med bredband. Kontakta oss för ett rådgivande möte. Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen för din organisation/företag.

Svara på några frågor i intresseanmälan nedan så får vi en bättre uppfattning om dina behov.

Ladda ner vår broschyr om Air2Fibre här

Intresseanmälan Air2Fibre

Samarbetspartner

image

Robert Sjöholm

VD/CEO BLUECOM

robert.sjoholm@bluecom.se

+46 70 647 01 16

Teracom samarbetar med Bluecom AB avseende försäljning och projektering av Air2Fibre-lösningar.

Relaterat

Snabbt ökande intresse för alternativa bredbandslösningar

Då intresset för alternativa bredbandslösningar ökar stadigt så arrangerar vi allt fler möten runt om i landet i from av lokala öppet hus möten, demodagar och planerings möten tillsmmans med kommuner,...

Trådlös bredbandsutbyggnad

Läs mer om hur ni kan planera för att ge fler medborgare och företagare stabilt fast bredband via radiolänk och trådlös punkt-till-multipunkt i er kommun.

Nu drar vi igång Air2Fibre kampanjer över hela landet!

Tillsammans med Bluecom startar vi just nu upp ett flertal nya byggprojekt för Air2Fibre som beräknas vara igång under Sommaren 2018.

Oändliga inplacerings-möjligheter med Air2Fibre

Air2Fibre byggs inte bara från Teracoms master eller mobilmaster som vi har avtal på utan även från tex vattentorn och högre byggnader. Här några exempel på installationer som utökar möjligheterna att...

Nu kopplar vi upp Kungliga Djurgården!

Kultur- och naturskydd är tungt vägande anledningar till att Kungliga Djurgårdsförvaltningen nu valt Teracoms bredbandslösning Air2Fibre.

Air2Fibre på bygget av nya Nykvarns Centrum

Teracoms produkt Air2Fibre lämpar sig inte bara för otillgängliga områden. Nu har Teracom börjat koppla upp tillfälliga arbetsplatser med Air2Fibre.

Air2Fibre - Frågor och Svar för enskilda hushåll och företag

Bredband dit ingen annan når! Hur många hushåll krävs för att etablera en Air2Fibre-lösning? Vilka är fördelarna med Air2Fibre? Vad är kostnaden för en fiberförening att ansluta sig till Air2Fibre?...

Hur fungerar Air2Fibre?

Air2Fibre är en modern trådlös teknik för att leverera fast bredband och telefoni till hushåll och företag via bredbandsföreningar, samfälligheter och stadsnät. Tjänsten är baserad på fiber, radiolänk...

Air2Fibre - Frågor och Svar för byanät och föreningar

Bredband dit ingen annan når! Hur många hushåll krävs för att etablera en Air2Fibre-lösning? Vilka är fördelarna med Air2Fibre? Vad är kostnaden för en fiberförening att ansluta sig till Air2Fibre?...

Stadsnätet Kramfors Mediateknik AB och Teracom i samarbete kring uppmärksammad teknik för bredbandsutbyggnad i Kramfors kommun

Kramfors Mediateknik AB påbörjar ett större samarbete med Teracom kring ny teknik för luftburet bredband, Air2fibre, med målet att leverera bredband till ett större antal hushåll i Kramfors.

Bredband i luften

Ny teknik tar bredband dit fiber inte når.

Air2Fibre - Bredband via luften

Lika snabb som vanlig fiber – men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning nu kommersiell.

Air2Fibre - fast bredband via luften

Skärgårdsradion intervjuar Jan Markgren, CTO Broadband Networks, om vad Air2Fibre är och hur det fungerar.

Dela