Bredband genom luften

Teracoms produkt Air2Fibre utnyttjar de senaste tekniksprången inom trådlös överföring för att förse hela Sverige med bredband.

Air2Fibre är Teracoms benämning på en modulär teknik baserad på fiber, radiolänk och uppgraderade wifikomponenter där varje dellösning kan användas separat. Air2Fibre lämpar sig väl för otillgängliga områden där man vill förse de boende med bredband men där det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga fiber.

Vad får du som kund/stadsnät?

 • En snabb och ekonomisk utbyggnad av bredband till alla boende
 • Ett bra komplement till fiber som ger möjlighet att generera intäkter närmare i tid.
 • En lösning som kombinerar flexibiliteten i mobilt bredband med fiberns hastighet, höga kvalitet och bandbredd.
 • Ett system som i stort liknar Stadsnätets befintliga fibernät gällande slutkundsrelaterade processer.
 • Ett helhetsåtagande som innefattar hela transmissionskedjan inklusive övervakning och feldirigering.
 • En flexibel affärsmodell – leasingupplägg med drift eller investering med drift   

Vad får hushållen?

 • Garanterad bandbredd
 • Högre kapacitet än mobilt bredband
 • Användning utan ”datacap” till skillnad från mobilt bredband
 • Låg investeringskostnad jämfört med fiber
 • Slipper grävkostnad och återställningskostnad

Se vår film om Air2Fibre

Ladda här ner produktbladet

Gör en intresseanmälan

Här kan du göra en intresseanmälan om Air2Fibre >>

 

Samarbetspartner

Teracom samarbetar med Bluecom AB avseende försäljning och projektering av Air2Fibre-lösningar. Bluecom är specialister inom avancerade nätverk-, server- och lagringstjänster, med fokus på hög tillgänglighet.

Läs mer om Bluecom på deras hemsida

Relaterat

Goda råd till Fastighetsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Fastighetsägare".

Goda råd till Stadsnätsägare som ska upphandla kommunikationsoperatör

Bli bäst på att upphandla kommunikationsoperatör. Läs mer i vår guide "Råd till Stadsnätsägare".

Air2Fibre - tar fibern dit fibern inte når

Lika snabb som vanlig fiber – men kan levereras dit vanlig fiber inte når. Efter en lyckad pilot i Blekinge blir Teracoms lösning nu kommersiell.

Stadsnätsägare

Kommunala stadsnät eller energibolag möts av olika utmaningar beroende på i vilken del av landet man verkar och hur omfattande nätet är.

Fastighetsägare

Fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar vill kunna erbjuda sina kunder och lägenhetsinnehavare stor valfrihet och tjänster av hög kvalitet.

Fem frågor du bör ställa innan du köper förbindelser

Om du har koll på de fem viktigaste frågorna innan du påbörjar din upphandling av förbindelser har du bättre förutsättningar att skapa ett robust och säkert nät anpassat efter ditt företags behov.

Övervakning NOC 24 365

Vi övervakar allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät via vår Network Operation Central (NOC). Du får en övervakning av världsklass och du behöver inte göra egna investeringar.

Säkra och robusta förbindelser

Tack vare vår långa erfarenhet av direktsändningar och vana att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi idag leverera robusta nät med hög tillgänglighet.

Nå hela Sverige med vår infrastruktur

Det är många som hyr plats i våra master. En del för att har sin utrustning hos oss andra för att få den täckning som krävs, och vi kan erbjuda dem de högsta masterna i landet.

Service

Toleransen för avbrott är i det närmaste obefintlig och det är det som idag sätter kravnivån för medieföretag, mobiloperatörer och myndigheter.

Beredskapsförmåga under extrema förhållanden - branden i Sala

Västmanland drabbades 2014 av den största skogsbranden på över 50 år. Vilka faktorer är avgörande för beredskapsförmågan? Och hur arbetar man för att vara redo om det värsta händer?