Digitalradio dags att ta nästa steg

Radion ska vara för alla och fungera överallt.

Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som samtidigt kan nå ut till miljontals lyssnare över hela landet. Och framtidens radiosändningar är digitala.

Dags att ta nästa steg

Den traditionella, analoga FM-radion har tjänat oss väl under många år. Men FM-nätet är så gott som fullt. På de flesta orter är det maximala antalet analoga kanaler mellan fyra och sju. Vid en övergång till digitalradio (DAB+) kan kanalkapaciteten i det närmaste tiofaldigas samtidigt som distributionskostnaden för varje kanal sänks väsentligt.Det gör att hela Sverige kan få ett större utbud av program. Pengar som frigörs skulle kunna läggas på utveckling av nytt programinnehåll och nya tjänster.

Även om det idag är möjligt att distribuera radio på andra sätt har marknätet fortfarande en rad tydliga fördelar. Det når samtidigt miljontals lyssnare över hela landet. Sändningarna är fria och gratis. Nätet är robust och driftsäkert vilket är viktigt vid samhällskriser och naturkatastrofer.

Man kan till och med säga att det är en viktig demokratifråga att ha radioutsändningar som når hela Sverige och inte kräver något abonnemang. Tanken att helt och hållet ersätta marksänd radio med andra distributionsnät och distributionstekniker, exempelvis internet eller mobiltelefoniteknik, är inte realistisk. Istället kompletterar teknikerna varandra och behovet av marksänd radio kommer, under överskådlig framtid, att bestå.

  • Digitala sändningar är mycket mer kostnadseffektiva – distributionskostnaden är bara en femtedel per kanal jämfört med analog radio.
  • Radio som sänds i marknätet visar upp en rad fördelar som att den når alla i landet, kostar inget för radiolyssnaren och fungerar i kristider.

Ladda ner broschyren "Digitalradio - dags att ta nästa steg" och läs mer