Vad innebär den nya DataskyddsFörordningen GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft mitten av 2018. Vad behöver man veta och göra innan dess?

General Data Protection Regulation eller GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Om ditt företag redan idag har väl genomarbetade åtgärder och rutiner för att säkerställa att den nuvarande personuppgiftslagen följs har man en bra grund att utgå från. Dataskyddsförordningen innehåller dock även stora förändringar och helt nya bestämmelser. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i din verksamhet. 

Se här en fim, som vi tagit fram tillsammans med 24 Solutions, om vad GDPR kommer att innebära för företag, myndigheter och organisationer.

Den fysiska miljön lika viktig

När GDPR träder i kraft i maj nästa år behöver företag inte bara ha förberett sina it-system, processer och rutiner. Förordningen kan också kräva andra åtgärder som att ha koll på rent fysiska aspekter. Det kan handla om var servern står och hur skyddad informationslagringen är i form av backup och avbrottsfri kraft. Krav kommer också att ställas på att man måste kunna rapportera inträffade incidenter vilket betyder att man behöver rutiner för in- och utpassering. 

Datahallar med hög säkerhet

En av våra datahallar finns i Kaknästornet där säkerhetssystem, skalskydd och tillträdeskontroll är skapade för högsta möjliga säkerhet. Vi har även anläggningar runt om i landet där vi kan erbjuda datahallar. Kontakta oss så berättar vi mer och kan ge tips och råd kring hur din verksamhet behöver göra för att möta de nya kraven.

Datacenter med högklassig säker miljö

Många års byggande av produktionssystem har gett oss stor erfarenhet av olika typer av teknik, kylning, kraft och robust kommunikation. Vi erbjuder idag datacenter med hög säkerhet.

Övervakning NOC 24 365

Vi övervakar allt från enskild utrustning till hela kommunikationsnät via vår Network Operation Central (NOC). Du får en övervakning av världsklass och du behöver inte göra egna investeringar.