Teracom kan bygga och driva digitalradionätet

Idag sköter Teracom utsändningen av Sveriges Radios analoga och digitala program samt FM-sändningarna för de kommersiella radiokanalerna. Teracom erbjuder digitala sändningar över hela landet till såväl Sveriges Radio som till de kommersiella radiokanaler som planerar att söka tillstånd. 


Till sitt förfogande har Teracom en nationell infrastruktur utgående från 54 storstationer och ett antal kompletterande mindre stationer, med en rikstäckande serviceorganisation. Vår vision är ett fullt utbyggt digitalradionät med en mångfald i programutbudet och nya spännande tjänster som kommer lyssnarna till godo.
 
Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet av digitalradio, utsändningsmässigt men också marknadsmässigt. Vi kan hjälpa potentiella kunder med ansökningar och förståelse kring tekniken, kostnader och marknadsförutsättningar.

Kanalerna i ett digitalradionät sänds i en gemensam plattform (multiplex). Därför förutsätter Myndigheten för radio och tv, som utdelar tillstånd till den kommersiella radion, att alla programbolag/kanaler som vill sända digitalradio avtalar med varandra om teknisk samverkan och utbyggnad av nätet.