Ni gör programmen, vi sänder ut dem

Vi når 99,8 procent av landets hushåll med marksänd tv.

Tv-sändningarna som du vill att vi distribuerar hämtar vi upp från ditt företags studio. Sändningen paketeras sedan i Kaknästornet och sänds ut via våra master runt om i landet. Du väljer om sändningen ska vara nationell eller regional/lokal, och väljer också tillgänglighets- och servicenivå.

Vi tar även hand om nätplanering, frekvenskoordinering och prediktion över mottagningsområde. 

Mediemarknaden i ständig förändring

I vårt utbud har det sedan länge funnits en mängd tv-tjänster. Men i och med digitaliseringen av tv-sändningarna har det förändrat hela mediamarknaden och nya programkoncept och kanaler utvecklas hela tiden. Tittarna ställer också allt högre krav på bild- och ljudkvalitet, interaktivitet och mobilitet. Det vi inte ens kan föreställa oss idag kommer att vara en självklarhet i morgon. Genom att erbjuda olika distributionssätt och olika programformat hjälper vi dig att svara upp mot de nya kraven. 

Relaterat

Hdtv formatet för de stora skärmarna

I och med att fler har stora platta bildsskärmar ökar kravet på bättre kvalitet på bild och ljud. En skärm på 40 tum och uppåt kräver en högupplöst bild för att helt komma till sin rätt.

Teknik

Det tv-system som används för att sända tv digitalt är en standard som heter DVB (Digital Video Broadcasting).