För att sända marksänd radio behöver du ett sändningstillstånd