När du vill nå användare över hela Sverige och vara säker på att dina meddelanden kommer fram.

Radio är ett svårslaget alternativ när man har behov av att skicka samma information exakt samtidigt till ett stort antal mottagare. Det är driftsäkert och i stort sett heltäckande. Informationen når överallt där man kan lyssna på radio.

Så här går det till

Meddelandena sänds ut över vårt rikstäckande FM-sändarnät med hjälp av digital underbärvågsteknik, så kallad RDS (Radio Data System) eller DARC (Data Radio Channel). Den sammansatta radiosignalen består förutom av digitala underbärvågor även av programljud från Sveriges Radio.

Du väljer fritt datahastighet för din trafik, inom ramen för ledig RDS/DARC-kapacitet, samt den eller de FM-sändare som bäst motsvarar den räckvidd man från fall till fall vill uppnå. När kommunikationen sker via FM-näten kan information distribueras med extra hög säkerhet och meddelandena når ut till många samtida användare över hela Sverige. 

Viktiga meddelanden till allmänheten

Viktiga meddelanden till allmänheten sänds vid allvarliga händelser som svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid kriser. Det är ett viktigt hjälpmedel för att snabbt skicka information om olyckor eller risker för olyckor. VMA begärs hos SOS Alarm som vidarebefordrar begäran till Sveriges Radios sändningsledning.

Rätt styrning i trafiken

TMC står för Traffic Message Channel och förser svenska bilister med trafikinformation i realtid. Tjänsten bygger på trafikrelaterad data från många olika källor och kan dynamiskt leverera uppdaterad och tillförlitlig information om olyckor, störningar, trafikstockningar och väglag. Informationen skickas via FM-nätet med vår tjänst radiodata.