Vi erbjuder lösningar åt alla radiostationer

Vi garanterar hög teknisk kvalitet och tillgänglighet, felavhjälpning 24 timmar om dygnet, robusta förbindelser med QoS och stor flexibilitet vad gäller att utöka eller förändra programutbud och räckvidd.

Allmänt om radio

Varje dag lyssnar 7 av 10 svenskar på radio. I genomsnitt lyssnar varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107 minuter så sker 57 i det egna hemmet och 50 minuter på annan plats (bil, andra färdmedel, arbete/skola, utomhus etc.). Radion är den del av Sveriges Totalförsvar som du kan läsa mer om här.

• Om du vill sända radio i marknätet måste du först ha ett sändningstillstånd. 

• På sidan Frekvenstabeller framgår vilka sändare som Teracom ansvarar för.

• På sidan SIFO TNS PPM framgår vilka radiokanaler som är populärast.

Sveriges radio

Public service-företagen, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) sänder nationell radio. Sveriges Radio sänder även lokal radio via sina 25 P4-stationer. Sveriges Radios och UR:s verksamhet styrs av regler som fastställs av riksdag och regering.

• Teracom sköter samtliga utsändningar åt Sveriges Radio och Utbildningsradion. Vårt nationella FM-nät omfattar fyra rikstäckande program P1, P2, P3 och P4, samt enstaka lokala sändare i Stockholm och Malmö.

• Näten är uppbyggda kring våra 54 stora sändarstationer, som kompletteras av 130 mindre sändare för att säkerställa regional uppdelning. Utsändningarna når 99,8% av Sveriges befolkning och 90% av Sveriges yta. De större sändarstationerna och merparten av de mindre är uppbyggda kring en robust infrastruktur med reservkraft, dubbla matningsvägar och redundanta sändar- och antennsystem.

Analog kommersiell radio

Den kommersiella radion sänder nationellt, regionalt och lokalt och samarbetar i två nätverk. Idag finns tre kanaler, Rix FM, Mix Megapol och NRJ, som har tillstånd att sända analog kommersiell radio nationellt, över hela Sverige. Vidare finns det 35 regionala tillstånd fördelade på 21 lokala sändningsområden. Av de regionala kanalerna är Star FM störst med sändningar i 18 av 21 sändningsområden. Tillstånden gäller under åtta år från och med första augusti 2018.

• Teracom sköter samtliga utsändningarna åt Nordic Entertainment Group med kanalerna Rix FM, Star FM, Bandit och Power.

• Teracom sköter på vissa orter utsändningarna åt Bauer Media Group (Halmstad, Östersund, Kalix, Gällivare, Funäsdalen och Tärnaby).   

Närradio

Närradio är de ideella föreningarnas radio och har normalt sändningsområden motsvarande en kommun. Tillstånd att sända närradio kan lämnas till ideella föreningar, trossamfund och motsvarande föreningar som har anknytning till sändningsområdet. Teracom hanterar inga utsändningar av närradio idag men erbjuder närradion inplacering av sändar- och antennsystem i Teracoms anläggningar och master.