Broadcast/Media

Analog Radio

2018-07-06

Våra medievanor förändras, och tekniken likaså. Men radion kommer med all säkerhet att finnas kvar i framtiden.

Digital-tv

2018-07-06

Vi var med när tv:n kom till Sverige och har sedan dess distribuerat allt från svart/vitt till dagens moderna digitala tekniker. Vi vågar påstå att vi kan tv.

Digitalradio

2015-04-09

Teracom kan bygga och driva digitalradionätet. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet av digitalradio, utsändningsmässigt men också marknadsmässigt.

Mottagartester

2018-07-06

En förutsättning för en perfekt tv-upplevelse är att utsändning och mottagning passar ihop. I vårt testcenter erbjuder vi oberoende tester av mottagare.

MediaTransport en Flexibel och kostnadseffektiv mediaöverföring

2015-04-14

Med MediaTransport kan vi erbjuda kopplingar, tillfälliga och fasta överföringar över fiber och satellit, såväl nationellt som internationellt.

Media Gateway är mediemarknadens största knutpunkt

2015-04-13

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway