Tekniska mätningar PIM,TEMS och RF

Kvalitetssäkring av utrustning och utsändning

För att dina utrustningar och utsändningen av era tjänster ska fungera så effektivt som möjligt krävs ibland en kartläggning av utsändningskvaliteten med avseende på en rad olika tekniska
parametrar.

Här kan vi hjälpa dig att enligt dina krav utföra direkta mätningar, bistå med analys av mätdata, ge förslag på åtgärder samt se till att dessa genomförs. Allt i syfte att bistå med kvalitetssäkringen av din tjänst gentemot dina kunder.

Mätningar, PIM, TEMS och RF

Mätningar som vi för närvarande kan hjälpa er med.

  • Passiv intermodulation, PIM – är ett växande problem i mobilradionät beroende på användandet av flera sändare med olika frekvens/kanal som ansluts till samma filter- och antennsystem och därmed riskerar att generera intermodulation, samt materialförändringar i form av korrosion i kontakter och närliggande mekaniska detaljer som visar sig med tiden.
  • Test Mobile System, TEMS – mätningar i syfte att optimera täckning för mobilradionät i samband med felsökning och åtgärder i näten.
  • Radiofrekvent strålning – mätning och kartläggning av icke önskvärd radiofrekvent strålning från kabel- och antennsystem i syfte att kartlägga risker med personfara, funktionskontroll av antennelement eller som en indikation på läckage av effekt som påverkar kvaliteten på utsändningen.

Ladda ner produktbladet om Tekniska mätningar PIM, TEMS, RF och läs mer