Anläggningsförvaltning

Drift och underhåll för säkerhet och trygghet

Teracom fungerar som en servicepartner som hjälper dig att utveckla din drift- och underhållsverksamhet. Till oss kan du tryggt lämna ut ansvaret för både kompletta och komplexa serviceåtaganden, oavsett typ av anläggning, kommunikationsnät och nätelement.

Så fungerar det

Vi ser tillsammans över din verksamhet och fastställer vilken typ av service som behövs. Vi specifi cerar förutsättningarna, t.ex. vilken typ av anläggningar och/eller objekt uppdraget avser, hur många de är, var de fi nns, etc.

Nästa steg är att klargöra rutinerna för uppdragets  genomförande. Vad finns det till exempel för speciella behov av utbildning, specialinstrument, säkerhetsföreskrifter, åtkomst mm?


Vi använder oss av beprövade processer och rutiner för att hantera både stora och små åtaganden på ett kostnadseffektivt sätt. Bland våra kunder fi nns mobil- och fastnätsoperatörer,myndigheter, stads- och kommunnät samt andra aktörer inom nät- och infrastruktur.Vår mångåriga erfarenhet av serviceuppdrag gör att du som kund kan känna dig helt trygg med att lämna ut ansvaret till oss på Teracom.

Vad får du som kund?

 •  En stor personalstyrka med lokal förankring. Vår servicepersonal finns på drygt
 • 50 orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr.
 • Snabb utryckning tack vare en omfattande transport- och utrustningspark som består av allt från bilar, fyrhjulingar till snöskotrar och snövesslor.
 • Servicepersonal med hög kompetens som fortlöpande uppdateras på nya utrustningar och teknologier från världens ledande systemleverantörer.
 • Teracoms dygnet-runt-bemannade driftcentral som uppfyller höga krav på skydd och säkerhet.
 • ”Multiskill-personal”, d.v.s. personal som kan utföra olika typer av uppdrag.
 • Hög kvalitet och säkerhet, på service såväl som på produkter.

Site management

Anläggningsförvaltning/Site Management omfattar ansvar för att planera och säkerställa att anläggningsåtgärder utförs. Vi genomför de åtgärder som är planerade och beställda inom ramen för avtal. Förvaltningen innebär t ex att vi:

 • Tar fram checklistor för anläggningsinspektioner.
 • Planerar och beställer anläggningsåtgärder, d.v.s. arbete för att åtgärda brister på anläggningen.
 • Genomför anläggningsinspektioner med hjälp av egen personal eller underleverantör.
 • Genomför garantiinspektioner och säkerställer åtgärdspunkter.
 • Hanterar anläggningsdata.
 • Hanterar frågor som tillträde, miljö, hälsa, säkerhet etc.
 • Hanterar relationer med hyresvärdar, anläggningsägare och andra intressenter.