Regelbundet underhåll och snabb felavhjälpning

För att utrustningar och anläggningar ska fungera perfekt krävs dels ett regelbundet underhåll, dels att man snabbt åtgärdar fel och brister.

Tjänsten Förebyggande och avhjälpande underhåll innebär att vi tar oss an olika drift- och underhållsåtgärder för våra kunders anläggningar, eller för utrustningar som är placerade i vår eller annan parts anläggningar. 

Tjänsten kan självklart skräddarsys efter dina specifika förutsättningar och behov och du väljer om vi ska ta hand om hela din drift- och underhållsverksamhet eller bara valda delar av den.

Rikstäckande serviceorganisation

Förutom vår långa erfarenhet och gedigna kompetens får du tillgång till en stor personalstyrka med lokal förankring. Vår servicepersonal finns på drygt 50 orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Ladda ner produktblad om underhåll och felavhjälpning