Produkter

Vi erbjuder ett stort antal produkter inom områdena utsändning av radio och tv, mottagartester, förbindelselösningar samt inplaceringar och service.

Säkra nät

Det är en självklarhet att dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som de ska. Tack vare vår långa erfarenhet av att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi erbjuda en rad olik...

Nättjänster

Tack vare vår långa erfarenhet av direktsändningar och vana att hantera de mest samhällskritiska näten kan vi idag leverera robusta nät med hög tillgänglighet.

Air2Fibre

Air2Fibre är precis som det låter: fast bredband via luften utan begränsningar för datamängd. Ett lättillgängligt bredband för dig som bor svårtillgängligt helt enkelt.

Media Gateway är mediemarknadens största knutpunkt

Om du som rättighetsägare eller programbolag vill ha en trygg och säker knutpunkt där du kan lämna av dina tv-kanaler är det just detta vi erbjuder med produkten Media Gateway

MediaTransport en Flexibel och kostnadseffektiv mediaöverföring

Med MediaTransport kan vi erbjuda kopplingar, tillfälliga och fasta överföringar över fiber och satellit, såväl nationellt som internationellt.

Datacenter med högklassig säker miljö

Många års byggande av produktionssystem har gett oss stor erfarenhet av olika typer av teknik, kylning, kraft och robust kommunikation. Vi erbjuder idag datacenter med hög säkerhet.

Teleport

Behöver du skicka eller ta hem program, produktioner eller annat material. Våra Teleports kopplar upp mot världen och tillhandahåller nationella och internationella förbindelser.

Oberoende kommunikationsoperatör

Med oss som en neutral kommunikationsoperatör får du tillgång till både driftskompetens och en komplett portfölj av tjänster som hjälper dig att utveckla anslutningsgrad och tjänsteutbud.

Nå hela Sverige med vår infrastruktur

Det är många som hyr plats i våra master. En del för att har sin utrustning hos oss andra för att få den täckning som krävs, och vi kan erbjuda dem de högsta masterna i landet.

Våglängd

Med Våglängd får du möjlighet att disponera en egen överföringskanal i vårt nationella fibernät, designat för hög tillgänglighet med redundanta vägval.

Mottagartester

En förutsättning för en perfekt tv-upplevelse är att utsändning och mottagning passar ihop. I vårt testcenter erbjuder vi oberoende tester av mottagare.

Radion det pålitligaste vi har

Radion är vårt äldsta massmedium. Ända sedan 1921 har vi jobbat med att sända radio till lyssnare runt om i landet och idag erbjuder vi det allra senaste för radioutsändningar.

Ni gör programmen, vi sänder ut dem

Tv-sändningarna som du vill att vi distribuerar hämtar vi upp från ditt företags studio. Utsändningen sker sedan via våra master och når 99,8% av landets hushåll.

Occasional use satellite

Med Kaknästornet som knutpunkt så kan upp- och nedlänkstjänster levereras både till fast anslutna och tillfälliga kunder. Perfekt för produktioner där man eftersträvar en hög driftsäkerhet.

Servicetjänster

Många av våra kunder som använder sig av vår rikstäckande infrastruktur har tuffa krav på tillgänglighet och säkerhet.