I alla väder

Teracoms tjänster måste fungera oavsett hur dåligt väder det är – och under alla typer av extrema händelser. Det kan till och med vara när det värsta händer som behovet av information och kommunikation via Teracoms nät ät som störst. Genom åren har bland annat orkanen Gudrun och den stora skogsbranden i Västmanland satt beredskapsförmågan på prov. Krisberedskap är något Teracom regelbundet testar tillsammans med våra kunder, inte minst de som står för samhällsviktiga verksamheter.

När Gudrun stormade som värst var vindhastigheten 42 meter per sekund.

Navet i framtidens kommunikationssamhälle

” Teracom har en viktig del i det mål som bostads- och digitaliseringsministern satt upp; att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet år 2025. Den sortens tillgänglighet är något som alla på Teracom har i ryggmärgen. Vårt DNA gör oss till ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Vi har en stor servicekår som tar hand om våra landsomspännande nät i alla väder. Vi kan hålla igång våra nät även när det blåser hårt och snön faller. Teracom har alltid stått för robusthet och redundans. Våra nät är både säkrade och dubbelsäkrade.”

Teracoms vd Åsa Sundberg om vad Teracom kan erbjuda i framtidens kommunikationssamhälle.

EN ERFAREN OCH PIGG 25-ÅRING

Den största omställningen när Teracom bildades var mångdubblingen av antalet kunder. Sedan dess har den största utvecklingen skett inom tjänste- och teknikområdena. Och likt andra 25-åringar är Teracom i utvecklingens framkant och man ser framtiden an med tillförsikt.

Ursprunget till det som idag är Teracom bygger i grund och botten på människans behov av att kommunicera. Redan 1853 bildades Telegrafverket och sedan dess har kommunikationslösningarna förändrats i takt med omvärlden. För Sveriges del togs ett rejält kliv 1992 när Televerket delades upp i tre delar: myndighetsrollen överfördes till Telestyrelsen (nuvarande PTS), affärsverksamheten inom telefoni och mobiltelefoni fördes över till Telia AB och utsändningsverksamheten för rundradio och tv fördes över till det nya aktiebolaget Teracom, som nu alltså firar 25-årsjubileum. 

Läs hela artikeln om att Teracom firar 25-årsjubileum

Masternas mästare

Svindlande höjder

Tänk dig Turning Torso och Kaknästornet staplade på varandra. Ungefär så höga är masterna vid Teracoms storstationer. 54 master i Sverige tronar omkring 300 meter och är ryggraden i ett radionät som når 99,8 procent av Sveriges befolkning.

Masterna är vanligen i fackverkskonstruktion, där varje sektion byggs ihop på marken för att sedan hissas upp varefter masten reser sig högre och högre mot himlen.

I alla master sitter olika typer av antenner: tv-antenner, radio-antenner och radiolänk-antenner. Flera master har också inplaceringar för mobiltelefoni. En del utrustning ägs av Teracom, andra antenner hör till olika kunder och verksamheter, inte minst samhällsviktiga, som har behov av masternas unika läge, höjd och driftsäkerhet.

De första masterna byggdes på 1950-talet. Utanför Varberg finns radiostationen Grimeton, som står med på Unescos världsarvslista. Antenntornen här är mer blygsamma 127 meter, men här finns världens enda körbara elektromekaniska sändare för telegrafi.

Bild från Grimeton.
Foto: Martin Wallgren.

 

 

Visa mer
Radiolänk

Pålitlig överföring

De flesta av Teracoms storstationer har radiolänkutrustning. Radiolänk använder riktade radiovågor för dataöverföring genom luften. Antennerna syns som vita, cylindriska föremål uppe i högre master, torn och även på hustak. Om sändarna har fri radiologisk sikt mellan varandra kan signaler skickas mellan dem i hopp på över 80 kilometer. Antennerna är vinklade för att snö som faller på dem inte ska fastna. Annars är det enda väderfenomen som kan störa ut överföringen med radiolänk tropiskt regn. Att de är minst sagt ovanliga i Sverige gör radiolänk till en mycket tillförlitlig teknik på våra breddgrader.

 

Psykoakustikern

 ”Det är svårt att förklara så att gemene tekniker förstår det.” 

Psykoakustik är den del av akustiken som beskriver människans subjektiva uppfattning av ljud. Att lura örat genom att ta bort de ljud som ändå överröstas av andra, högre ljud, är grundprincipen bakom Leif Claessons uppfinning Omnia 9. Hans ljudprocessor används av Teracom och av radioutsändare världen över för att få ett luftigare och klarare ljud. Nyckeln är att få bort distorsion ur kompressionen. Mycket förenklat skapar Omnia 9 öppnare och tydligare ljudvågor

Service på hög nivå

Tv-master av olika dignitet finns överallt i Sverige och garanterar att nästan hela befolkningen nås av radio och tv. Ryggraden är 54 stormaster, minst 200 meter höga. För att dessa ska leverera med full kapacitet behöver de bevakas och servas. Ett riktigt höjdarjobb för den som inte har svindel nära till hands.

Teracom: igår, idag, imorgon

I rollen som vd för Teracom har Stephan Guiance, Bengt Broman och Crister Fritzson hanterat paradigmskiften, svårflörtade politiker och viktiga avtal – och styrt skutan mot det bolag Teracom är idag. Mhz bad dem berätta om sina mest avgörande ögonblick och att sia om framtiden.
Teracom: igår, idag, imorgon

”Det första som låg på mitt bord som vd var digitaliseringen av marknätet, något det var ganska uppjagad stämning kring.”

Bengt Broman, vd 2005-2007

Det fanns ett politiskt beslut, men ingen vågade riktigt röra vid det. Jag hade förväntat mig att SVT, TV4 eller någon annan skulle hålla taktpinnen, det var ju ändå de som satte gränssnittet mot kunden.

Under den här tiden var jag otroligt jagad av media, journalister stod och vaktade på mig på fredagseftermiddagar på okända ställen för att ställa mig mot väggen med frågor. Men så kom dagen för nedsläckningen och allt gick fantastiskt bra, på Gotland och sen vidare i landet. Vi hade väldigt bra hjälp av Crister Fritzson, han var ju vd för Boxer då så vi kunde utnyttja deras kundservice.

En lustig konsekvens av nedsläckningen var att flera sändarstationer nu blev kalla eftersom vi inte längre fick någon spillvärme från sändarna, som värmde lokalen. Så vi fick investera i bergvärme för att värma upp stationerna istället. Under min tid så tog jag även tag i att rusta upp Kaknästornet, för att lyfta fram det som en stark symbol för Teracom.

Vi satt ju i kontor i Sundbyberg och var ganska anonyma medan tornet hade sådan potential. Så vi ordnade konferenslokaler, renoverade delar av tornet och tog in en ny krögare i restaurangen. Det blev ett otroligt lyft.

Om man ser framåt har Teracom både en teknisk och en ägarmässig utmaning.

När man rullar ut fiber måste man fundera på vilken funktion ett rikstäckande radio och tv-nät ska ha. Jag tror att ägarna måste vara väldigt tydliga med i vilken riktning Teracom ska gå för att fortsätta att vara framgångsrikt.”

Visa mer
Teracom: igår, idag, imorgon

” Vi skulle släcka marknätet.”

Crister Fritzson, vd 2007-2012

"Jag kom in i Teracomkoncernen när jag blev vd för Boxer i Sverige. Det var precis när digitaliseringen av marknätet var i sin linda, en fantastiskt rolig men också en tuff period. Det var dessutom en ekonomiskt pressad tid, vi gick från hundra anställda till ett trettiotal. Och väldigt få, såväl i Sverige som Europa, trodde att det skulle kunna gå att digitalisera marknätet och få betal-tv i marknätet.

Men våra planer och kalkyler visade tvärtom att det skulle bli en väldigt bra affär. Boxers framgång med betal-tv gjorde att Teracom kunde sälja väldigt mycket mer kapacitet än bara till TV4 och SVT. Det gjorde att Teracom kom ur den ekonomiska krisen och kunde bli så pass framgångsrikt som det är idag.

”Genom väldigt många kreativa och tekniskt kunniga medarbetare lyckades Teracom.”

När jag kom in som koncernchef på Teracom 2007 kom nästa stora utmaning. Vi skulle släcka marknätet. Första steget var enkelt, att slå på sändarna och börja sända digitalt medan folk fortfarande hade möjlighet att få sändning via det analoga nätet. Men att verkligen släcka det analoga nätet var en helt annan grej.

Genom väldigt många kreativa och tekniskt kunniga medarbetare lyckades Teracom bygga ett stabilt nät med hög täckning – och släckningen gick bra. Idag är marknaden annorlunda, och den kommer vara annorlunda om fem år igen. Samtidigt är linjär tv, som ju är Teracoms nyckel, fortfarande starkt. Och så kommer det vara många år framåt.

Man har en bra möjlighet att göra affärer om man utnyttjar den situationen. Men för att kunna göra det tror jag samtidigt man måste röra sig framåt och titta på hur man ska kunna positionera sig på en ständigt föränderlig tv-marknad.”

Visa mer
Teracom: igår, idag, imorgon

”En av Teracoms största styrkor är medarbetarnas förmåga att göra skillnad.”

Stephan Guiance, vd 2010-2015

”Jag har alltid tyckt att en av Teracoms största styrkor är medarbetarnas kraft och förmåga att göra skillnad när det verkligen gäller. Det får de inte alltid kredd för, men jag försökte jobba för att föra fram det.

Under min tid som vd hände väldigt mycket. Streaming slog igenom på allvar, vilket förändrade Teracoms förutsättningar i grunden. Att få koncernen att förstå och hitta sin roll i det nya landskapet blev en utmaning för mig. Vidare förvärvade vi Boxer, byggde en koncern och gick internationellt.

Vi blev reglerade av PTS vilket medförde en del komplikationer, bland annat att återställa förtroendet hos vår absolut största och viktigaste kund, SVT. Jag är stolt över flera saker under min tid på Teracom, bland annat att vi lyckades ta hem affärerna Huawei och Rakel som jag tror är viktiga för Teracom än idag.

Den största skillnaden på det Teracom som jag lämnade för två år sedan och idag, är att det säkerhetspolitiska läget är annorlunda.

I Sverige medför det ett dramatiskt ökat behov av säkra nät som är robusta och redundanta – något som kan innebära affärer för Teracom.

Största utmaningen framöver tror jag är att förbli ett bolag, att inte sälja av de affärer som är konkurrensutsatta för Teracom. Den andra är att fortsätta vara kostnadseffektiv. Att jobba med marknätet handlar mycket om att hantera master, dit man ibland måste ta sig till med skotrar och helikoptrar, samtidigt som det i en digital värld finns en förväntan att allt ska gå med ettor och nollor. Men det är två ojämförbara storheter. Teracom måste få den ekvationen att gå ihop, så att kunder som SVT och SR tycker att de får pang för pengarna.”

Visa mer
Dela