Tillträdesrutin – Information till kunder och entreprenörer

Vi skärper regelverket för tillträde till våra anläggningar.

För att säkerställa högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsnivå på våra anläggningar kräver Teracom följande:

 • Kännedom om samtliga bolag och personer som vistas i våra anläggningar
 • Planerat datum och tidpunkt för utförande av arbete i anläggningen samt på vems uppdrag arbetet ska utföras
 • Registrering när personal tillträder anläggningen
 • Avregistrering när personal lämnar anläggningen

Detta gäller samtliga av Teracom anlitade entreprenörer och leverantörer, Teracoms kunder samt deras anlitade entreprenörer och leverantörer.

För att vara en godkänd entreprenör alternativt leverantör till Teracom och få tillträde till Teracom anläggningar ska bolaget har godkänt Säkerhetsavtal.

Om man som bolag saknar Säkerhetsavtal ansöker man om detta till Teracom Inköp via e-post: nyleverantor@teracom.se . Generell prövningstid är ca 4 – 6 veckor

Tillträde avses att vistas i Teracoms anläggningar och master.

Precis som tidigare så gäller tillträdet kort och/eller nycklar till Teracoms lås- och passersystem.

Höjdintyg och masthissutbildning

För att få arbeta eller vistas i mast krävs också behörighet i form av höjdintyg och masthissutbildning.

Rutin

För våra entreprenörer, kunder och deras entreprenörer krävs;

 1. innehav av konto till Sitebokningsportalen. Ansök här!
 2. anmälan vid arbetstillfället/tillträde görs via Sitebokningsportalen
  OBS! Varje person som ska ha tillträde måste föranmälas, detta gäller även när en entreprenör ledsagar en underentreprenör.
 3. anmäl ankomst till siten genom att ringa Teracoms NOC access & dispatch.
  uppge bokningsnumret.
 4. när arbetet är klart och anläggningen lämnas kontaktas återigen Teracoms NOC access & dispatch, uppge bokningsnumret.

Vid akut felavhjälpning

Vid akuta felavhjälpningar föranmäls tillträdet genom att kundens NOC eller företablerad kontakt ringer och anmäler arbetet till NOC som motringer. Vid arbetstillfället anmäler entreprenör via telefon till NOC som kontrollerar behörighet och loggar. Vid utpassering ringer entreprenören till NOC som kontrollerar larmstatus samt att station blir avbemannad.

Avsaknad av föranmälan faktureras

Teracoms anläggningar är larmade. Om någon tar sig in i Teracoms anläggningar utan en föranmälan går ett larm och en väktare/Polis skickas ut av Teracom NOC. Teracom förbehåller sig rätten att fakturera avtalspart alla merkostnader som en utryckning medför.

Övrigt

Teracoms personal har rätt att vägra person tillträde till anläggningen som inte har tillträdesbehörighet, eller av andra skäl inte anses lämplig.

Det är inte tillåtet att släppa in annan person än den som är anmäld.

Vid besök i Kaknästornet samt Lindhagensgatan gäller särskilda tillträdesregler.

Dokument

På sidan relaterade dokument har vi samlat all information och blanketter för dig som entreprenör.