tillträdesrutin – Information till kunder och entreprenörer

Vi skärper regelverket för tillträde till våra anläggningar. Detta gäller för alla kunder och entreprenörer.

För att uppnå högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsnivå på våra anläggningar krävs att vi har kännedom om vilka som arbetar i våra anläggningar, när arbetet utförs samt när man lämnar site. Detta gäller alla - såväl Teracomanställda, av Teracom anlitade entreprenörer, våra kunder och deras entreprenörer.

Tillträde avses att vistas i Teracoms anläggningar och master.

Precis som tidigare så gäller tillträdet kort och/eller nycklar till Teracoms lås- och passersystem.

Höjdintyg och masthissutbildning

För att få arbeta eller vistas i mast krävs också behörighet i form av höjdintyg och masthissutbildning.

Rutin

För våra entreprenörer, kunder och deras entreprenörer krävs;

  1. föranmälan minst 3 arbetsdagar före besöket
  2. anmälan vid arbetstillfället/tillträde
  3. anmälan när arbetet är klart och anläggningen lämnas

Varje person som ska ha tillträde måste föranmälas, detta gäller även när en entreprenör ledsagar en underentreprenör.

Föranmälan görs senast 3 arbetsdagar innan besöket

Till föranmälan >>

Vid akut felavhjälpning

Vid akuta felavhjälpningar föranmäls tillträdet genom att kundens NOC eller företablerad kontakt ringer och anmäler arbetet till NOC som motringer. Vid arbetstillfället anmäler entreprenör via telefon till NOC som kontrollerar behörighet och loggar. Vid utpassering ringer entreprenören till NOC som kontrollerar larmstatus samt att station blir avbemannad.

Avsaknad av föranmälan faktureras

Teracoms anläggningar är larmade. Om någon tar sig in i Teracoms anläggningar utan en föranmälan går ett larm och en väktare/Polis skickas ut av Teracom NOC. Teracom förbehåller sig rätten att fakturera avtalspart alla merkostnader som en utryckning medför.

Övrigt

Teracoms personal har rätt att vägra person tillträde till anläggningen som inte har tillträdesbehörighet, eller av andra skäl inte anses lämplig.

Det är inte tillåtet att släppa in annan person än den som är anmäld.

Vid besök i Kaknästornet samt Lindhagensgatan gäller särskilda tillträdesregler.