Masthissutbildning entreprenörer

Generell information och villkor

 

 

För att få köra Teracoms masthissar krävs en utbildning som repeteras vart fjärde år. Vi har ett samarbete med Crux för utförandet av utbildningarna. Crux utför utbildningen på våra siter i främst Västervik och Östersund.

För att få genomgå utbildningen krävs att deltagarna har en godkänd höjdintygsundersökning enligt AFS 2014:11 samt godkänd utbildning inom Mastarbete enligt AFS 2000:6.

Intyg på detta ska kunna styrkas vid utbildningens start. Crux har rätten att inte utföra/stoppa utbildningen om giltiga intyg inte kan uppvisas eller om personen under utbildningen visar på brister i kunskaper som riskerar säkerheten.

Anmälan sker alltid via Teracom enligt rutinen nedan.

Efter att utbildningen godkänts erhålls ett intyg som gäller som förarbevis hos Teracom.

Intresseanmälan och pris

Fyll i formuläret  Intresseanmälan Masthissutbildning för att göra en anmälan till kursen.

Efter mottagen anmälan gör Teracom en bedömning om det finns hinder för att den som ansökt kan vistas i våra master. Efter att bedömningen är gjord vidarebefordrar vi anmälan till Crux som tar kontakt med den som ansäkt för att bestämma lämplig dag och plats.

Priset för kursen är 8.800 kr per deltagare, exklusive moms. Fakturering sker från Teracom.

Avbokning

 

Avbokning måste ske senast 14 dagar innan kurstillfället om inte Crux har kommunicerat något annat. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.

Giltighetstid

Förarbeviset är giltigt i 4 år, därefter måste kursen repeteras.