Masthissutbildning entreprenörer

Generell information och villkor

För att få köra Teracoms masthissar krävs en utbildning som vi tillhandahåller vid två tillfällen per år, Vecka 12 och vecka 38. Under dessa två veckor arrangerar vi så många utbildningstillfällen som det finns underlag för.

Kursen genomförs på någon av orterna Västervik eller Östersund och är lagd till 1 dag. I Västervik är antalet deltagare max 6 stycken och i Östersund har vi plats för max 4 stycken.

För att få genomgå utbildningen krävs att deltagarna har godkänt höjdintyg/mastintyg som kan visas upp innan utbildningen börjar.

Efter utbildningen erhålls ett intyg som också gäller som förarbevis hos Teracom.

Intresseanmälan och pris

Intresseanmälan för kursen görs genom att fylla i formuläret Intresseanmälan Masthissutbildning.
 
Priset för kursen är 8.800 kronor exklusive moms per deltagare. I priset ingår lunch och fika samt kursdokumentation.

Avbokning

Avbokning måste ske senast 14 dagar innan kurstillfället. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.

Utbildingens giltighetstid

Förarbeviset är giltigt i 4 år och måste därefter repeteras. För intresseanmälan till repetitionsutbildningen används samma intresseanmälan som ovan.