MPEG4 migrationen - Tidplan och etapper 2021

Tidplan & etapper för MPEG4 migrationen

2021

2021-10-05 Region 1 - Stockholm, Uppland, Södertälje, Gävle & Norrköping/Valdemarsvik

2021-10-19 Region 2 - Norrland & Västra Dalarna

2021-10-21 Region 3 - Östra Dalarna, Värmland, Närke, Västmanland, Östergötland, Småland, Gotland & Öland

2021-10-26 Region 4 - Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Bohuslän, Dalsland & Skövde

2021-10-28 Region 5 - Skåne, Blekinge & Halland

 

 

Om MPEG4-migrationen i marknätet 2021

Under hösten 2021 påbörjar Teracom arbetet med MPEG4 - migrationen i marknätet för TV

MPEG4- migration- Så här påverkas tittarna

MPEG4- migrationen innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då omläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

MPEG4 Migration

Här hittar du tidplan och etapper för 2021 angående MPEG4 migrationen