MPEG4-Migrationen - Så här påverkas tittarna

Såhär påverkas tittarna

Krav på mottagare med stöd för MPEG4

I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2.

För att ta emot följande fria kanalerna i marknätet efter omläggningen krävs mottagare som stöder MPEG4,

  • SVT1 HD
  • SVT2 HD
  • SVT Barn/SVT24
  • Kunskapskanalen
  • TV4 HD
  • TV6*
  • TV Finland

*Krav på DVB-T2 i vissa delar av södra och västra Sverige.

Sändningsuppehåll

På omläggningsdagen kommer Teracom att växla över till en ny teknisk plattform. Det innebär att det kommer att vara kortare sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då omläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.

Uppdaterad information om sändningsuppehållen kommer att finnas på vår hemsida 

Behov av kanalsökning/ominstallation

Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 på omläggningsdagen.

För att få hjälp med kanalsökning eller ominstallation, kontakta betal-tv-operatören Boxer, www.boxer.se/kanalflytt eller ring kundeservice 0771 21 10 00

 

 

Om MPEG4-migrationen i marknätet 2021

Under hösten 2021 påbörjar Teracom arbetet med MPEG4 - migrationen i marknätet för TV

MPEG4- migration- Så här påverkas tittarna

MPEG4- migrationen innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då omläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

MPEG4 Migration

Här hittar du tidplan och etapper för 2021 angående MPEG4 migrationen