Här hittar du all information om marksänd tv

Driftstatus

Inga aktuella driftmeddelanden

Planerat arbete idag kl 08:00 - 16:00 kommer påverka tv i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Bankeryd

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 10:00 - 13:00 kommer påverka tv i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Finnveden, Värnamo/Alandsryd, Bottnaryd/Ryd, Gnosjö/Marieholm och Hestra Äspås

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Alla

Planerat arbete idag kl 10:00 - 13:00 kommer påverka radio i Jönköpings län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Finnveden och Värnamo/Lunnagården

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 FVN, P2 FVN, P3 FVN, P4 Jönköping FVN, P4 Jönköping VNO/L, SR P1 FVN RDS, SR P2 FVN RDS, SR P3 FVN RDS, SR P4 Jönköping FVN RDS och SR P4 Jönköping VNO/L RDS

Planerat arbete idag kl 12:00 - 15:00 kommer påverka tv i Västerbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Lillögda

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 13:07 - 14:00 kommer påverka tv och radio i Dalarnas län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Drevdagen, Gördalen och Grövelsjön

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P1 DVD, P1 GOERD, P1 GRV, P2 DVD, P2 GOERD, P2 GRV, P3 DVD, P3 GOERD, P3 GRV, P4 Dalarna DVD, P4 Dalarna GOERD, P4 Dalarna GRV, SR P1 DVD RDS, SR P1 GOERD RDS, SR P1 GRV RDS, SR P2 DVD RDS, SR P2 GOERD RDS, SR P2 GRV RDS, SR P3 DVD RDS, SR P3 GOERD RDS, SR P3 GRV RDS, SR P4 Dalarna DVD RDS, SR P4 Dalarna GOERD RDS och SR P4 Dalarna GRV RDS

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 09:00 - 11:00 kommer påverka tv i Västerbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Agnäs

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Så väljer du rätt tv-antenn

I de flesta fall kan du använda din befintliga antenn, men om den är gammal kan du behöva byta den. Här hittar du info om hur du väljer rätt tv-antenn.

UHF- och VHF-band

Hdtv-sändningarna sänds i UHF- och VHF-bandet