Här hittar du all information om marksänd tv

Driftstatus

Inga aktuella driftmeddelanden

Planerat arbete idag kl 10:45 - 13:45 påverkade tv i Norrbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Kurravaara

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 00:15 - 04:15 påverkade tv i Västerbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Överrissjö

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 09:52 - 14:00 påverkade tv i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Kälen

Påverkan:

Avbrott

Tv-kanaler:

Nät 1

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Så väljer du rätt tv-antenn

I de flesta fall kan du använda din befintliga antenn, men om den är gammal kan du behöva byta den. Här hittar du info om hur du väljer rätt tv-antenn.

UHF- och VHF-band

Hdtv-sändningarna sänds i UHF- och VHF-bandet