Här hittar du all information om marksänd tv

Driftstatus

Inga aktuella driftmeddelanden

Planerat arbete idag kl 00:00 - 00:30 påverkade tv och radio i Norrbottens län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Idivuoma, Karesuando, Vittangi Naimakka och Suijavaara

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 KRO, P1 VT, P2 Norr KRO, P2 Norr VT, P3 KRO, P3 VT, SR P1 KRO RDS, SR P1 VT RDS, SR P2 Norr KRO RDS, SR P2 Norr VT RDS, SR P3 KRO RDS och SR P3 VT RDS

Tv-kanaler:

Nät 1

Planerat arbete idag kl 14:10 - 14:40 kommer påverka radio i Gävleborgs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gävle Skogmur och Hofors

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 GL, P2 GL, P3 GL, P4 Gävleborg GL, P4 Gävleborg HFO, SR P1 GL RDS, SR P2 GL RDS, SR P3 GL RDS, SR P4 Gävleborg GL RDS och SR P4 Gävleborg HFO RDS

Planerat arbete idag kl 18:00 - 18:30 kommer påverka radio i Gävleborgs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gävle Skogmur och Hofors

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 GL, P2 GL, P3 GL, P4 Gävleborg GL, P4 Gävleborg HFO, SR P1 GL RDS, SR P2 GL RDS, SR P3 GL RDS, SR P4 Gävleborg GL RDS och SR P4 Gävleborg HFO RDS

Planerat arbete idag kl 11:05 - 11:08 kommer påverka radio i Gävleborgs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Gävle Skogmur och Hofors

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 GL, P2 GL, P3 GL, P4 Gävleborg GL, P4 Gävleborg HFO, SR P1 GL RDS, SR P2 GL RDS, SR P3 GL RDS, SR P4 Gävleborg GL RDS och SR P4 Gävleborg HFO RDS

Om 700 MHz-utrymningen

Nu påbörjar Teracom en omfattande frekvensomläggning i marknätet, för att frigöra 700 MHz-bandet. Arbetet innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet.

Guide om du saknar kanaler

Saknar du kanaler efter att inte ha använt programkortet på länge? I vår guide hittar du tips och råd till att åtgärda detta.

Rapportera mottagningsproblem tv

Har du störningar i tv-bilden? Här hittar du tips och råd till förbättrad tv-mottagning och kan rapportera in mottagningsproblem till vår kundtjänst.

Kanalutbud i marknätet

Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Frekvenstabeller tv

Här hittar du alla frekvenser för tv i det marksända tv-nätet

Nätförändringar

Här hittar du aktuella nätförändringar. Det kan handla om ändrade frekvenser, effekthöjningar för att förbättra räckvidden eller information om nya sändarstationer.

Så väljer du rätt tv-antenn

I de flesta fall kan du använda din befintliga antenn, men om den är gammal kan du behöva byta den. Här hittar du info om hur du väljer rätt tv-antenn.

UHF- och VHF-band

Hdtv-sändningarna sänds i UHF- och VHF-bandet