Guide FM/RDS PI-koder

Guide för användning av FM/RDS PI-koder

PI- och SID/EID- koder är en begränsad resurs. Missbruk av PI-koder och RDS-funktion kan skapa stora problem för mottagarna och lyssnarna. För att utnyttja de möjligheter som FM/RDS och DAB systemet kan erbjuda, samt ge alla intressenter möjligheter att nyttja systemet samtidigt som ”krockar” ska undvikas, publicerar vi här de koder som används för Sveriges Radio.

Till Guiden FM/RDS PI-koder

Användning historiskt

SR/Teracom och senare privatradion och närradion har använt RDS PI-koder sedan tekniken introducerades i Sverige i mitten av 80-talet. Samordningen har skett mellan aktörerna. Ibland får Teracom förfrågningar om RDS PI-koder eller upptäcker störningar från aktörer som använder upptagna koder. I dessa fall tar Teracom kontakt med berörd aktör och medverkar till att denne löser problemet. Denna guide avser att kunna användas i sådan lägen.