Kontrollera inställningarna i din digitalradio

När Teracom gör förändringar i kanalutbudet och digitalradionätet kan vissa lyssnare behöva göra en ny kanalsökning på radion.

Varför måste jag göra en kanalsökning?

En digitalradio har en automatisk sökfunktion för att hitta och lista alla kanaler i ditt område. Första gången radion slås på, görs den här sökningen automatiskt och skapar en kanallista som visar alla kanaler inom räckhåll. Denna sökning görs endast första gången radion slås på eller när du aktiverar sökningen själv.

Vissa radioapparater kräver dock att du som lyssnare vid vissa tillfällen aktivt gör en ny kanalsökning för uppdatera kanallistan. Det kan till exempel vara när mottagaren ger beskedet ’service unavailable’, eller visar ett frågetecken efter kanalens namn, samtidigt som mottagningen av andra kanaler fungerar bra.

Anledningen till detta beteende hos mottagaren är att Teracom från tid till annan genomför nätförändringar i digitalradion såsom att lägga till nya kanaler, ta bort kanaler som inte längre sänds, byter namn på kanaler med mera.

De flesta som lyssnar kommer inte att påverkas av dessa nätförändringar medan andra måste göra en ny kanalsökning för att mottagningen ska fungera som förväntat.

När ska jag göra ny kanalsökning?

En ny kanalsökning (”full scan”) bör göras med jämna mellanrum och särskilt när:

  • Nya kanaler har tillkommit eller gamla tagits bort
  • Kanaler har flyttas till andra frekvenser, bytt namn eller ServiceId
  • Du har flyttat radion, till exempel från hemmet till sommarstugan


När du har gjort en ny kanalsökning kommer kanallistan att uppdateras och kanaler som har slutat sända kommer att tas bort. Observera att olika kanaler kan sändas på olika tider på dygnet. För att de ska synas i kanallistan måste du göra sökningen när de sänds. Om du har gjort sökningen när de sänds och sedan slår på radion vid ett senare tillfälle när de inte sänds, kommer mottagarens kanallista att visa ett frågetecken bredvid kanalens namn.

Hur gör jag?

Beroende på radiomottagare finns det olika tillvägagångssätt för att uppdatera kanallistan. För en del nyare modeller görs detta helt per automatik. Medan en del mottagare kräver en manuell inställning. Nedan listas några allmänna tips:

  1. För automatisk kanalsökning välj ”Full Scan”, "Auto Tune", "Auto Scan" eller liknande i radions menyn
  2. För att ta bort dubbletter och kanaler som upphört ur kanallistan välj ”Trim Channellist” eller liknande
  3. Om inget av detta hjälper så kan du som sista alternativ pröva att göra en återställning till fabriksinställningar. Välj då ”Factory reset” eller liknande i radions meny. Fabriksåterställning brukar oftast kräva ett unikt förfarande för respektive radiomottagare så följ instruktionerna i manualen eller kontakta inköpsstället för vidare support i ärendet.