frågor och svar angående de nya radiofrekvenserna

Den 1 augusti börjar de nya tillstånden för kommersiell radio att gälla. RIX FM, NRJ och Mix Megapol har fått nya nationella tillstånd, och 7 andra radiokanaler har fått lokala tillstånd i 21 områden.

Detta innebär att många radiokanaler kommer att byta frekvenser. Har du en modernare radioapparat eller om du som främst lyssnar på radio i bilen kommer då med stor sannolikhet inte märka så mycket, då dessa normalt byter frekvens automatiskt. Om du har en annan typ av radioapparat kan du själv behöva byta frekvens för att hitta din favoritkanal.

Detta omfattar endast de kommersiella kanalerna. Sveriges Radios kanaler sänder på samma frekvenser som tidigare. Upplever du att det efter en 1 augusti är störningar på Sveriges Radios kanaler kan du enkelt lämna en lyssnarrapport HÄR

 

Varför görs dessa förändringar?

Sändningstillstånden för kommersiell radio upphör den 31 juli 2018. Inför tillståndsperioden 1 augusti 2018 och framåt genomfördes en ny frekvensplanering och tre nya nationella sändningstillstånd kunde utlysas. I och med att det är ny frekvensplanering så behöver de kommersiella radiokanalerna byta frekvenser.

Vad behöver jag göra?

I de allra flesta fall behöver du inte göra något. Moderna radioapparater brukar ha en teknisk lösning som gör att de automatiskt hittar radiokanalernas frekvenser. Det vill säga om radion är inställd på RixFM eller Mix Megapol så letar den efter de kanalernas frekvenser.

Har du en äldre radioapparat behöver du göra en kanalsökning, eller helt enkelt vrida på ratten för att hitta din favoritkanal igen.

Men om jag lyssnar på radio på nätet? Händer något då?

Nej, på nätet behövs inga frekvenser och ifall du upplever störningar på radioapparaten eller i bilen kan du fortsätta att lyssna på radio via mobil eller dator.

Vilka radiokanaler är det som ändras?

Det är radiokanalerna RIX FM, MIX Megapol och NRJ som har fått nationella tillstånd och ytterligare 7 kanaler delar på 35 lokala tillstånd i 21 regioner. Radiokanalen STAR FM har fått tillstånd i 18 av de 21 regionerna och kommer därmed att höras i nästan hela landet. 

Varför har ni valt just dessa kanaler till de nationella tillstånden?

Det är inte Teracom som bestämmer vem som får sända, utan det är Myndigheten för Press, Radio och TV som bestämmer vilka som ska få sändningstillstånd. Mer information om det arbetet går att hitta på deras webbplats https://www.mprt.se/

Påverkas Sveriges Radio frekvenser av detta?

Nej, de kommer att sända på samma frekvenser som tidigare.

Men i mitt område kommer det ibland nya frekvenser för Sveriges Radio?

För att förbättra mottagningen för Sveriges Radio i områden där det är störningar så installeras ibland nya sändare och då tillkommer frekvenser. Det har dock inget att göra med denna stora frekvensförändring utan är ett löpande arbete för att säkerställa att Sveriges Radio når 99,8 procent av befolkningen.

Jag tycker det har blivit störningar på Sveriges Radios sändningar efter förändringen!

Upplever du störningar som du tror beror på denna förändring så kan du anmäla det till Post- och Telestyrelsen som ansvarar för frekvensplanering och ska säkerställa att inga störningar ska uppstå.

 

Ytterligare information om frekvensbytet hittar du på bytfrekvens.nu

 

 

Relaterat

Nu ändras många radiofrekvenser i Sverige

Den 1 augusti 2018 börjar de nya radiolicenserna för kommersiell radio att gälla vilket innebär att ett antal radiokanaler kommer kunna nå ut till många fler lyssnare i landet än tidigare. Teracom kom...

Frekvenstabeller radio

Här kan du söka frekvenstabeller för radio

Här hittar du de nya radiofrekvenserna för ditt län

Här hittar du de nya frekvenserna för ditt län

Kontrollera inställningarna i din digitalradio

När Teracom gör förändringar i kanalutbudet och digitalradionätet kan vissa lyssnare behöva göra en ny kanalsökning på radion.

Kontakt kundservice

Välkommen och kontakta vår kundservice om du har frågor om tv som du tar emot via egen takantenn och om radiomottagning.

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.