Driftstatus

Tillfälligt fel påverkar radio i Jämtlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Tännäs Västra Kröket

Påverkan:

Risk för störningar

Radio-kanaler:

P3 TAEN och SR P3 TAEN RDS

Planerat arbete idag kl 05:00 - 05:30 påverkade radio i Blekinge län och Dalarnas län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Karlshamn, Särna Mickeltemplet, Transtrand Bolheden, Malung, Mora Eldris och Rörbäcksnäs

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 KH, P1 MRA, P1 ROER, P1 SNA, P1 TSD, P2 Språk och musik KH, P2 Språk och musik MRA, P2 Språk och musik ROER, P2 Språk och musik SNA, P2 Språk och musik TSD, P3 KH, P3 MRA, P3 ROER, P3 SNA, P3 TSD, P4 Blekinge KH, P4 Dalarna MLG, P4 Dalarna MRA, P4 Dalarna ROER, P4 Dalarna SNA, P4 Dalarna TSD, SR P1 KH RDS, SR P1 MRA RDS, SR P1 ROER RDS, SR P1 SNA RDS, SR P1 TSD RDS, SR P2 KH RDS, SR P2 MRA RDS, SR P2 ROER RDS, SR P2 SNA RDS, SR P2 TSD RDS, SR P3 KH RDS, SR P3 MRA RDS, SR P3 ROER RDS, SR P3 SNA RDS, SR P3 TSD RDS, SR P4 Blekinge KH RDS, SR P4 Dalarna MLG RDS, SR P4 Dalarna MRA RDS, SR P4 Dalarna ROER RDS, SR P4 Dalarna SNA RDS och SR P4 Dalarna TSD RDS

Planerat arbete idag kl 13:10 - 13:20 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Planerat arbete idag kl 14:35 - 14:45 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Planerat arbete idag kl 15:40 - 15:50 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Avbrott

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Planerat arbete idag kl 14:45 - 15:40 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Planerat arbete idag kl 09:00 - 11:30 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Planerat arbete idag kl 13:20 - 14:35 kommer påverka radio i Västernorrlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Örnsköldsvik Ås

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Radio-kanaler:

P1 OESK, P2 Språk och musik OESK, P3 OESK, P4 Västernorrland OESK, SR P1 OESK RDS, SR P2 OESK RDS, SR P3 OESK RDS och SR P4 Västernorrland OESK RDS

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Rapportera mottagningsproblem radio

Hjälp oss att förbättra utsändningen av radio genom att fylla i lyssnarrapporten om du har problem med mottagningen.

Guide FM/RDS PI-koder

Här hittar du vår guide för användning av FM/RDS PI-koder