Driftinformation

Visar status för

Pågående ärenden

Planerat arbete pågår till 13:e oktober kl 17:00 och påverkar radio i Kronobergs län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Vislanda Nydala

Påverkan:

Risk för störningar pga reducerad effekt

Tillfälligt fel påverkar radio i Stockholms län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Stockholm/Förrådsbacken

Påverkan:

Avbrott

Tillfälligt fel påverkar tv i Jämtlands län

Detaljer (+)

Påverkade master:

Harrsjön

Påverkan:

Avbrott

Visa planerade servicearbeten

Visa tidigare ärenden

Checklista för bättre FM-mottagning

Här hittar du en checklista för FM-mottagning som kan hjälpa dig att förbättra radiomottagningen.

Rapportera mottagningsproblem radio

Hjälp oss att förbättra utsändningen av radio genom att fylla i lyssnarrapporten om du har problem med mottagningen.

Guide FM/RDS PI-koder

Här hittar du vår guide för användning av FM/RDS PI-koder