Kaknästornet blir regnbågstornet under Stockholm Pride

För att uppmärksamma Stockholm Pride kommer Kaknästornet att lysa i regnbågens färger under dygnets mörka timmar mellan den 29 juli till 3 augusti, en manifestation för öppenhet, kärlek och allas lika värde.

Kaknästornet invigdes 1967 och har blivit en symbol för radio och tv i Sverige. Sedan november 2013 har tornet kunnat lysas upp under mörka kvällar och nätter. Den miljövänliga LED-belysningen gör det möjligt att färga tornet i 16,7 miljoner olika nyanser.

Det är femte året i rad som Kaknästornet lyser upp i regnbågens färger under Stockholm Pride för att stötta och synliggöra hbtq-personer i samhället.

- Precis som årets tema Vi behövs, vill Teracom vara med och bidra, och på detta sätt ge en färgglad manifestation av kärlek för mänskliga rättigheter och för allas rätt att älska och vara den de vill säger Beatric Lorentzon, kommunikatör på Teracom AB

Om Kaknästornet

Tornet, som invigdes av Olof Palme 1967, har sedan dess varit ett av Stockholms mest kända landmärken och samtidigt utgjort en grundbult i de svenska radio- och tv-utsändningarna.

När tornet invigdes bestod det svenska tv-nätet av en enda svartvit, analog kanal. I dagsläget passerar över 600 kanaler Kaknästornets utrustning för vidare distribution till Teracoms olika kunder. Till skillnad mot vad många tror sker ingen regelrätt utsändning från Kaknästornet, trots höjden. Det är istället Nackamasterna som förser Stockholmsområdet med marksänd TV och radio.

Kaknästornet fungerar som distributions- och logistikcentral för rörlig bild och ljud. Via satellit och fiber tas hundratals kanaler emot. Därefter paketeras innehållet om till ett format som passar mottagaren, kunden, och skickas vidare. Trots att mängden information som passerar igenom utrustningen i Kaknästornet har ökat väldigt mycket så är det fortfarande inte platsbrist. Tekniken blir mindre i takt med att mängden information som passerar genom Kaknästornet ökar, så det är än så länge inte platsbrist. Tvärtom så finns det nu så kallade datahallar i lokalerna där Teracoms kunder har placerat servrar och annan utrustning.

Korta fakta om Kaknästornet

Började byggas 1963

Invigdes 1967

Höjd: 155 meter, 170 inklusive mast

Våningar: 34

Vikt: 10 600 ton

Antal kanaler som passerar: 600

Fönstren i Kaknästornet är belagda med en tunt lager guld som reflekterar en stor del av solstrålningen

Tornet är byggt för att motstå vindstyrkor på upp till 40 m/s vid marken respektive 50 m/s i tornets topp.