TV Finland – Utökat sändningsområde och övergång till MPEG-4 i Uppsalaområdet

I samband med utrymningen av 700 MHz-bandet den 8 november som bland annat berör storstationen Uppsala Vedyxa ,så kommer den lokala kanalen TV Finland gå över till att sända i MPEG-4.

Samtidigt kommer TV Finland, som sänds i hela Mälardalen, att få ett utökat sändningsområde och kanalen kommer att kunna tas emot av tittare med TV-antenn riktade mot sändarstationerna Östhammar Valö eller Väddö Elmsta.

TV Finland återfinns på kanalplats 84.

För att få in TV Finland efter frekvensomläggningen behöver du en mottagare med stöd för MPEG-4 och kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation av din tv-mottagare efter kl 18.00 den 8 november. Det gör du enkelt med fjärrkontrollen till din digitalbox eller tv. 

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att frigöra den så kallade
700 MHz-bandet, till andra tjänster än marksänd tv.

För mer information, kontakta Teracoms kundtjänst: Telefon 0771-91 00 85.