Teracom svarar på remiss om Public Service

Teracom Group AB (Teracom) har fått möjlighet att yttra sig över utredningen Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ett ökat ansvar (SOU 2018:50). Teracom väljer att i huvudsak svara på de delar som rör bolagets verksamhet.

De förslag som påverkar Teracom och förutsättningarna för bolagets verksamhet är främst hur täckningskravet ska se ut samt hur många programtjänster som ska sändas i marknätet. Här innebär utredningens förslag att regleringen blir densamma som den ser ut idag. Det vill säga, 99,8 procents befolkningstäckning och fyra programtjänster i standardupplösning och två av dessa även i HD-kvalitet. Det är ett väl avvägt förslag som ger marknätet för tv bra förutsättningar att fortsätta utvecklas och vara en relevant distributionsteknik.

Utredningen ser också till Sveriges Radios utsändningar och föreslår att de ska sända analog ljudradio (FM) i samma utsträckning som idag. När det gäller digital ljudradio (DAB) ges Sveriges Radio en möjlighet att själva välja om de vill sända eller inte. Även detta är väl avvägda förslag och ger bra förutsättningar för Teracom att fortsätta investera i FM-nätet så att det kan fortsätta fungera med robusta och säkra sändningar under lång tid framåt.

Se bifogad fil för hela remissvaret.