Fortsatt nedmontering av den gamla masten i Tåsjö

Den 4 juni påbörjar Teracom nästa etapp i nedmonteringen av den gamla masten i Tåsjö, vilket kan påverka radiomottagningen i området.

Under 2019 ersattes den gamla högmasten för radio och tv i Tåsjö av en ny mast och nu inleds nästa fas att montera ned den gamla masten. Under tiden arbetet pågår kommer utsändningen av Sveriges radios kanaler ske med reducerad effekt. De lyssnare som tar emot Sveriges Radios radiosändningar från Tåsjö, kan få försämrad mottagning och kortare avbrott kan förekomma. Arbetet med nedmonteringen beräknas pågå fram till den 10:e juli.

För att förbättra mottagningsförhållandena under perioden kommer Teracom att sända P4 Västerbotten från en extrasändare i Åsele. Invånare i Åsele tätort med mottagningsproblem kan då prova att rikta antennen mot extrasändaren och frekvens 101,5 MHz.

Följande kanaler/frekvenser kommer påverkas vid arbeten på masten i Tåsjö:

  • P1 89,9 MHz
  • P2 94,7 MHz
  • P3 97,5 MHz
  • P4 Jämtland 100,8 MHz
  • P4 Västerbotten 88,2 MHz

Alternativa kanaler och frekvenser vid mottagningsproblem:

• Lyssnare i Strömsund kan vid störningar prova P4 Jämtland på 102,3MHz.
• Lyssnare i Åsele kan vid störningar prova den tillfälliga P4 Västerbotten-sändaren på 101,5 MHz

Lyssnare norr om Tåsjö kan vid störningar prova sändningar från masten i Storuman:

  • P1 87,6 MHz
  • P2 91,2 MHz
  • P3 99,0 MHz
  • P4 Västerbotten 102,5 MHz