Mastbyte påverkar radiomottagningen från Tåsjö

05-07-2018 09:30:55

Den 10 juli påbörjar Teracom nästa etapp i uppförandet av en ny högmast i Tåsjö. Under tiden arbetet pågår kommer en tillfällig antenn med reducerad effekt användas. Detta gör att mottagningen för Sveriges Radio-lyssnare, som lyssnar på Tåsjö, kan få försämrad mottagning och tillfälliga avbrott kan förekomma.

Medan arbetet pågår i masten måste den befintliga antennen stängas av. Även den temporära antennen som används under perioden kan komma att behöva stängas av under kortare perioder då personal arbetar i masterna. Den ordinarie antennen beräknas vara i drift i slutet av augusti 2018.

För att förbättra mottagningsförhållandena under ombyggnadsperioden kommer Teracom sända P4 Västerbotten från en tillfällig extrasändare i Åsele. Invånare i Åsele tätort med mottagningsproblem kan då prova den tillfälliga sändaren på 101,7MHz.

Guide vid mottagningsproblem:

Dessa kanaler/frekvenser kommer påverkas vid arbeten på masten i Tåsjö:

  • P1 89,9 MHz
  • P2 94,7 MHz
  • P3 97,5 MHz
  • P4 Jämtland 100,8 MHz
  • P4 Västerbotten 88,2 MHz

• Lyssnare i Strömsund bör vid problem prova P4 Jämtland på 102,3MHz.
• Lyssnare i Åsele bör vid problem prova den tillfälliga P4 Västerbotten-sändaren på 101,7MHz

Lyssnare norr om Tåsjö kan vid problem prova sändningar från masten i Storuman:

  • P1 87,6 alt. 88,9 MHz
  • P2 91,4 alt. 95,7 MHz
  • P3 99,0 alt. 98,2 MHz
  • P4 Jämtland 100,8 MHz
  • P4 Västerbotten 102,5 alt. 100,3 MHz