Så här gör du om du har störningar i radiomottagningen

De nya frekvenserna för kommersiell radio kan påverka radiomottagningen

Post- och telestyrelsen har fördelat ut nya frekvenser för kommersiell radio som började att gälla den 1:a augusti 2018.

Om du upplever störningar i radiomottagningen som att en del radiokanaler stör ut varandra, att det brusar eller att det är helt tyst ber vi dig fylla i Lyssnarrapporten nedan.

Du kan också direkt ta kontakt med Post- och telestyrelsen på 08-678 55 00 eller skicka ett mail till pts@pts.se alternativt besök deras hemsida

Lyssnarrapport