Förbättrad radiotäckning i Sjuhärad med nya frekvenser

Efter att masten i Häglared utanför Borås rasade har Teracom genomfört en rad insatser för att få upp fullgod täckning för radio igen.

Den 322 meter höga Häglaredsmasten i Dalsjöfors öster om Borås rasade vid 22.45 på söndagskvällen den 15.e maj. Det innebär ett avbrott på de radiokanaler P1, P2, P3, P4 Sjuhärad och Rix FM som sänds ut från masten. Totalt drabbades cirka 188 000 boende i de åtta kommuner som betjänas av P4 Sjuhärad.

Utsändningen av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) har kunnat genomföras trots haveriet. P4 Riks hade även efter haveriet 88 procents befolkningstäckning inom P4 Sjuhärads ordinarie täckningsområde. Redan på kvällen dagen efter masten rasade hade P4 Riks 100 procent befolkningstäckning med hjälp av en tillfällig reservmast som Teracom snabbt etablerade.

Utsändningen av samtliga SR:s kanaler sker sedan 27:e maj från en nybyggd reservmast i Häglared Dalsjöfors. Frekvensen för P4 Sjuhärad (huvudsändaren) är som tidigare 102,9 MHz. Teracom har därefter arbetat med att förbättra täckningen i tätorter som trots reservmasten behöver ytterligare tillskott. Idag har nya frekvenser (mindre sändare) etablerats i tätorterna Ulricehamn (96,1 MHz), Vårgårda (92,2 MHz), Herrljunga (95,9 MHz), Bollebygd (93,2 MHz) Skene (100,6 MHz).

Tack vare reservmasten och de nya masterna täcker P4 Sjuhärad numera 97 procent av den ursprungliga befolkningstäckningen innan haveriet. Inräknat bidrag från kringliggande sändare har även P1, P2 och P3 i princip 100 procent bastäckning.
Post och Telestyrelsen (PTS) har tagit fram frekvenser för kompletterande P4 sändare även i Skene och Bollebygd och Teracom arbetar intensivt på att få tillstånd från mastägare i området att placera kompletterande sändare på dessa orter.

Så här tar du emot P4 Sjuhärad

  • 102,9 MHz (Huvudsändare, Häglared)
  • 96,1 MHz (mindre sändare, Ulricehamn)
  • 92,2 MHz (mindre sändare, Vårgårda)
  • 95,9 MHz (mindre sändare, Herrljunga)
  • 93,2 MHz (mindre sändare, Bollebygd)
  • 100,6 MHz (mindre sändare, Skene)

Därmed är arbetet för att etablera ytterligare mindre sändare för P4 Sjuhärad avslutat. Teracom fokuserar nu sina krafter på huvudspåret för förbättrad radiotäckning i Sjuhäradsområdet. Dvs att återetablera den större masten i Häglared/Dalsjöfors. Teracom räknar med att kunna ta i drift en ny cirka 300 meter hög mast innan sommaren 2017. Därmed återställs radiotäckningen till den ursprungliga innan haveriet. 

Här kan du hitta information om vilka frekvenser som rekommenderas på just din adress.