Störningar vid bilradiolyssning på Sveriges Radio

23-05-2016 12:34:13

Bilradiolyssnare kan för närvarande i vissa områden uppleva ”hack i ljudet” på Sveriges Radios kanaler när mottagaren växlar mellan olika sändarmaster. Problemet är övergående och kommer att försvinna i samband med en planerad uppgradering av sändningarna.

Störningarna som upplevs beror på att Teracom byter ut den teknik som används för att transportera signalen från Sveriges Radios studio till sändarmasterna.

Hack i ljudet beror på att det är en viss skillnad i tidsfördröjning mellan det gamla och det nya systemet.

När man lyssnar på bilradion och RDS-funktionen växlar till den starkaste sändaren kommer man att uppleva den lilla tidsskillnaden mellan sändare som uppgraderats och sändare som är kvar i det gamla systemet.

Problemet är övergående och kommer att försvinna i samband med att sändningarna uppgraderas till det nya systemet. Vill man koppla ur RDS-funktionen som växlar sändare så kan man leta i inställningarna på bilradion efter funktionen LOCAL eller REGIONAL och sätta den till ON.

Tidplan för uppgraderingen

Uppgraderingen sker över hela landet etappvis med start vecka 18. Störningarna upplevs då radion växlar mellan sändare som har uppgraderats och sändare som är kvar i det gamla systemet. Mastsabotaget i Borås har medfört en förskjutning två veckor på uppgraderingen av SR Göteborg.

  • Vecka 18: SR Malmöhus, SR Kristianstad, SR Halland, SR Kronoberg, SR Väst, SR Blekinge, SR Kalmar
  • Vecka 20: SR Östergötland, SR Sörmland, SR Sjuhärad
  • Vecka 21: SR Jönköping, SR Jämtland, SR Västernorrland, SR Västerbotten, SR Norrbotten
  • Vecka 22: SR Göteborg, SR Skaraborg, SR Örebro, SR Värmland, SR Västmanland, SR Dalarna, SR Uppland, SR Stockholm, SR Gävleborg

Vi ber lyssnarna om överseende med störningar som uppstår under perioden som uppgradering pågår.