Kaknästornet blir en regnbåge igen

Kaknästornet invigdes 1967 och har sedan dess varit en symbol för radio och tv i Sverige. Sedan november 2013 har tornet kunnat lysas upp under mörka kvällar och nätter. Den miljövänliga LED-belysningen gör det möjligt att lysa upp tornet i 16,7 miljoner olika färgnyanser.

Första gången Kaknästornet tändes i regnbågens färger var under Stockholm Pride 2015. I år kommer tornet för tredje året i rad att lysa som en regnbåge under hela Prideveckan, en manifestation för öppenhet, tolerans och allas lika värde.

-Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att sätta fokus på frågan om allas lika värde, oavsett hur man identifierar sig själv eller vem man är kär i, säger Marcus Hartmann, kommunikationschef på Teracom AB

Om Kaknästornet

I år fyller Kaknästornet 50. Tornet, som invigdes av Olof Palme 1967, har sedan dess varit ett av Stockholms mest kända landmärken och samtidigt utgjort en grundbult i de svenska radio- och tv-utsändningarna.

När tornet invigdes bestod det svenska tv-nätet av en enda svartvit, analog kanal. I dagsläget passerar över 600 kanaler Kaknästornets utrustning för vidare distribution till Teracoms olika kunder. Till skillnad mot vad många tror sker ingen regelrätt utsändning från Kaknästornet, trots höjden. Det är istället Nackamasterna som förser Stockholmsområdet med marksänd TV och radio.

Kaknästornet fungerar istället som distributions- och logistikcentral för rörlig bild och ljud. Via satellit och fiber tas hundratals kanaler emot. Därefter paketeras innehållet om till ett format som passar mottagaren, kunden, och skickas vidare. Trots att mängden information som passerar igenom utrustningen i Kaknästornet har ökat väldigt mycket så är det fortfarande inte platsbrist. Tekniken blir mindre i takt med att mängden information som passerar genom Kaknästornet ökar, så det är än så länge inte platsbrist. Tvärtom så finns det nu så kallade datahallar i lokalerna där Teracoms kunder har placerat servrar och annan utrustning.

Korta fakta om Kaknästornet

  • Började byggas 1963
  • Invigdes 1967
  • Höjd: 155 meter, 170 inklusive mast
  • Våningar: 34
  • Hissar: Två stycken snabb­gående (18 km/tim)
  • Vikt: 10 600 ton
  • Antal kanaler som passerar: 600
  • Fönstren i Kaknästornet är belagda med en tunt lager guld som reflekterar en stor del av solstrålningen
  • Tornet är byggt för att motstå vindstyrkor på upp till 40 m/s vid marken respektive 50 m/s i tornets topp.