Frekvensförändringar för marksänd tv i Kiruna och Pajala

Viktig information till dig som tittar på TV med egen antenn.

Tisdagen den 5 april genomförs förändringar i det marksända tv-nätet. För ändringarna berör dig som tittar på tv med egen antenn och tar emot sändningarna från alla sändarstationerna i området, bl a Kiruna Kirunavaara och Pajala.

Under dagen kommer sändarstationerna att byta frekvenskanaler. De kanaler som berörs är fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, SVT24, TV4 och TV6 men även en del betal-tv-kanaler.

Det innebär att du kommer att få kortare sändningsuppehåll mellan kl 10.00 – 18.00.

För att hitta de nya frekvenskanalerna behöver du göra en kanalsökning/ominstallation av din tv-mottagare efter kl 18.00 den 5 april. Det gör du enkelt med  fjärrkontrollen till din digitalbox eller tv.

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att frigöra den så kallade 700 MHz- bandet, till andra tjänster än marksänd tv.

Mer information hittar du på sidan om kundtjänst

För att få tillgång till alla kanaler, kontakta betal-tv-operatören Boxer

700 MHz-utrymningen och Regionala frekvensändringar

Vid varje regional frekvensomläggning byter 20 betal-tv-kanaler utsändningsteknik till DVB-T2/MPEG4.

Det innebär att hushållen behöver vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för DVB-T2/MPEG4 för att kunna fortsätta titta på nedanstående programtjänster efter omläggningen:

Om MPEG4-migrationen i marknätet 2021

Under hösten 2021 påbörjar Teracom arbetet med MPEG4 - migrationen i marknätet för TV

MPEG4- migration- Så här påverkas tittarna

MPEG4- migrationen innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då omläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

MPEG4 Migration

Här hittar du tidplan och etapper för 2021 angående MPEG4 migrationen