Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i halland och Västergötland med omnejd

13-09-2017 09:17:04

Tisdagen den 19 september genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från tv-sändare i Halland samt Västergötland.

Under dagen mellan klockan 10 och 18 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. Kommuner och orter som påverkas är Falkenberg, Halmstad, Skövde, Ullared, Varberg, Värnamo m.fl.

Teracom AB genomför en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet byts, under dagen kommer det vara avbrott på sändningarna.

Berör alla hushåll med tv-antenn

Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot tv via marknätet med en vanlig tv-antenn. Det gäller både de som enbart tittar på fri-tv-kanaler och de som har betal-tv via Boxer.

Om man bor i ett flerfamiljshus och har kabel-tv, tittar via satellit eller iptv berörs inte det enskilda hushållet.

Däremot måste fastighetsägare, eller den som ansvarar för fastighetens tv-nät och som nyttjar marknätets tv-signaler, ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen.

Vad behöver jag som tittare göra?

Alla som tar emot tv via marknätet och med en tv-antenn i detta område behöver göra en kanalsökning/ominstallation av sin digitalbox eller tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till tv-kanalerna efter den regionala frekvensomläggningen. Detta bör göras tidigast klockan 18, då arbetet beräknas vara klart.