Nick Jr flyttar till nytt nät

Den 5 december genomförs en flytt av Nick Jr från nät 7 till nät 5.

För att få fortsatt tillgång till kanalen behöver en kanalsökning/ominstallation
genomföras. Detta kan göras efter klockan 12:00.