Mastbyggnationen i Tåsjö når viktigt delmål

Byggnationen av den nya högmasten i Tåsjö är nu färdigställd och masten kommer att slutbesiktigas under veckan 10 – 17 september. Den sista etappen i mastbyggnationen gjordes i på augusti då den röd-vita mastspiran lyftes på plats.

Mastbesiktningen utförs under vecka 37 (10 – 17 september) av Lennie Norrman och Dennis Fridh, därefter kommer den tidigare, ordinarie, FM-antennen åter tas i bruk och sända med full effekt, vilket innebär att radiomottagningen i området återställs. Därmed kommer också den extrasändare som Teracom etablerat i Åsele stängas av. Återstående teknikarbeten gör att utsändning av FM-radio från den nya masten tas i drift först under 2019.

Efter att ordinarie sändare tagits i bruk gäller följande frekvenser åter i området:

  • P1 89,9 MHz
  • P2 94,7 MHz
  • P3 97,5 MHz
  • P4 Jämtland 100,8 MHz
  • P4 Västerbotten 88,2 MHz

Bakgrund till projektet:
Masten i Tåsjö restes år 1962, masten är en typ II mast och är 323 m hög. Med tanke på mastens ålder är det därför dags att byta ut den som en del av Teracoms kontinuerliga arbete att förvalta och utveckla nät och infrastruktur. Den nya masten i Tåsjö kommer att bli 272,5 m + anntencylindern, totalt blir den 293,5 meter hög.