Kaknästornet stängt för allmänheten

Vid en kontroll av brandsäkerheten i Kaknästornet upptäcktes brister som föranleder att de publika delarna kommer att vara stängda från och med kl 17 den 25 september och tills vidare. Bristerna gäller sprinklersystem samt rökevakuering.

Detta gäller endast de publika delarna av lokalerna. Teracoms verksamhet i Kaknästornet pågår som vanligt och ingen påverkan sker på utsändning av radio och tv.