Omfattande frekvensförändringar runt Gävle, Uppsala och Östhammar

Tisdagen den 8 november genomförs förändringar i det marksända tv-nätet. Förändringarna berör dig som tittar på tv med egen antenn och tar emot sändningarna från någon av sändarstationerna i området, bl a Gävle Skogsmur, Östhammar Valö och Uppsala Vedyxa.

Under dagen kommer sändarstationerna att byta frekvenskanaler. De kanaler som berörs är fri-tv-kanalerna SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT24, TV4 och TV6 men även en del betal-tv-kanaler.

Det innebär att du kommer att få kortare sändningsuppehåll mellan kl 10.00 – 18.00.

För att hitta de nya frekvenskanalerna behöver du göra en kanalsökning/ominstallation av din tv-mottagare efter
kl 18.00 den 8 november. Det gör du enkelt med fjärrkontrollen till din digitalbox eller tv.

Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut om att frigöra den så kallade 700 MHz-bandet, till andra tjänster än marksänd tv.

För mer information, kontakta Teracoms kundtjänst: Telefon 0771-91 00 85