Omfattande frekvensförändringar för tv-sändningar i Borås

Tisdagen den 13 juni genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Boråsområdet. Hushåll som tar emot tv via det digitala marknätet påverkas av förändringarna. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10 och 18.

Den 15 maj 2016 utsattes tv- och radiomasten i Häglared utanför Borås för ett sabotage och rasade i marken. Tack vare en tillfällig lösning lyckades tv-täckningen bli i princip densamma med en mycket lägre reservmast. Nu är den nya Häglaredsmasten på plats och den kommer tas i bruk för tv-sändningar tisdagen den 13 juni.

Teracom AB genomför en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet, som inleddes i mars 2016, innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet byts och därför behöver tittare som tar emot tv-sändningar via det digitala marknätet med egen antenn göra en kanalsökning efter klockan 18.

- Det är ett relativt stort område med många hushåll som tar emot tv via marknätet. Vi är dock väl förberedda och kommer gör allt vi kan för att det ska ske så enkelt och smidigt som möjligt för alla tittare, säger Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB.

Tisdagen den 13 juni är det dags för området runt Borås att genomföra frekvensförändringar för tv. Sändarstationen i Häglared (Borås/Dalsjöfors) och ett flertal mindre sändare påverkas av arbetet. Under dagen mellan klockan 10 och 18 kommer det vara uppehåll och störningar i tv-sändningarna.

- Det känns bra att vi kan säkerställa att tittarna får tillgång till lika många tv-kanaler även efter frekvensomläggningen, säger Marcus Hartmann